پایگاه خبری تحریر نو 6 مهر 1398 ساعت 11:52 http://tahrireno.ir/vdcb50b8.rhb9apiuur.html -------------------------------------------------- نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران؛ عنوان : تاسیس شبکه های آزمایشگاهی باعث بیکاری ۱۰۰ هزار نفر خواهد شد -------------------------------------------------- نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، ضمن هشدار نسبت به تبعات تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، تاکید کرد: در سیستم آزمایشگاهی کشور، قریب به ۱۰۰ هزار نفر مشغول کار و امرار معاش هستند که با ایجاد شبکه های آزمایشگاهی، معیشت این افراد آسیب خواهد دید. متن : نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، ضمن هشدار نسبت به تبعات تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، تاکید کرد: در سیستم آزمایشگاهی کشور، قریب به ۱۰۰ هزار نفر مشغول کار و امرار معاش هستند که با ایجاد شبکه های آزمایشگاهی، معیشت این افراد آسیب خواهد دید. به گزارش تحریرنو ؛ فرید کرمی با اشاره به طرح پیشنهادی آزمایشگاه مرجع سلامت برای تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، گفت: از یک سال پیش، آزمایشگاه مرجع سلامت، موضوع آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی را در دستور کار قرار داد که در فصل ۱۲ این آیین نامه، ایجاد شبکه های آزمایشگاهی در کشور، مطرح گردیده است. وی افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت مدعی است که تاسیس این شبکه های آزمایشگاهی، با هدف کاهش هزینه ها صورت گرفته و معتقد است که ساختار کنونی آزمایشگاه ها، هزینه تمام شده را بالا می برد. کرمی ادامه داد: ساختار آزمایشگاه ها در کشور ما در مقایسه با خیلی از بخش های درمان، عملکرد بهتری داشته است و ما توانسته ایم در موضوع استانداردسازی خدمات و ارتقای کیفیت، پیشتاز باشیم. وی با اشاره به فعالیت آزمایشگاه های کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور، گفت: این آزمایشگاه ها در نقاط دور افتاده کشور بسیار مفید بوده اند، به طوری که ۵۲۰۰ آزمایشگاه در بخش های دولتی و خصوصی کشور، مشغول ارائه خدمات به مردم هستند. نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، ضمن هشدار نسبت به تبعات تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور، افزود: در سیستم آزمایشگاهی کشور، قریب به ۱۰۰ هزار نفر مشغول کار و امرار معاش هستند که با ایجاد شبکه های آزمایشگاهی، معیشت این افراد آسیب خواهد دید. کرمی با عنوان این مطلب که احتمال شکل گیری رانت از طریق تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور وجود دارد، گفت: با ایجاد این شبکه ها، مجوزهایی برای ایجاد مراکز نمونه گیری صادر خواهد شد که این احتمال می رود، نمونه ها به آزمایشگاه های خاصی ارسال شود و در نتیجه، مشکلاتی برای سایر آزمایشگاه ها به وجود بیاید. وی با تاکید بر اینکه ما مخالف ارتقای استانداردهای آزمایشگاه ها نیستیم، تصریح کرد: آزمایشگاه مرجع سلامت می تواند این استانداردها را ارتقا دهد، اما نادیده گرفتن آزمایشگاه ها، تبعاتی دارد. کرمی در ارتباط با دستورالعملی که در آیین نامه تاسیس شبکه های آزمایشگاهی کشور وجود دارد، گفت: من نمی دانم که چطور یک دکترای انگل شناسی می تواند مسئول فنی یک مرکز نمونه گیری شود. وی ادامه داد: جامعه آزمایشگاهیان کشور از وزیر بهداشت درخواست دارد فصل ۱۲ که مربوط به تاسیس شبکه های آزمایشگاهی در کشور است، تعلیق شود. زیرا، ۹۷ درصد جامعه آزمایشگاهیان کشور که شامل سه انجمن آسیب شناسی، علوم آزمایشگاهی و دکترای علوم آزمایشگاهی است، با این موضوع مخالف هستند.