با انتصاب ۱۲ عضو در پنج بانک و موسسه اعتباری؛

مجریان طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح معرفی شدند

27 فروردين 1398 ساعت 13:35

در راستای اجرای امور مربوط به ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ۱۲ انتصاب جدید در این بانک صورت گرفت.


در راستای اجرای امور مربوط به ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ۱۲ انتصاب جدید در این بانک صورت گرفت.

به گزارش تحریرنو از پژوهشکده پولی و بانکی، نمایندگان بانک سپه در پنج بانک و موسسه اعتباری به منظور انجام امور مربوط به ادغام معرفی شدند. بر این اساس هادی اخلاقی، نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک حکمت ایرانیان، حامد هیات داوودیان نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک مهر اقتصاد، عیسی کاظم‌نژاد نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در موسسه اعتباری کوثر، مصطفی پرتوافکنان نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک قوامین و سید مهدی حسینی نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک انصار و سخنگوی طرح ادغام خواهند بود.

همچنین سید‌علی جلالی نظری به عنوان نماینده بانک سپه در بانک حکمت ایرانیان در معیت عضو هیات مدیره، محمد یونسی به عنوان نماینده بانک سپه در بانک مهر اقتصاد در معیت عضو هیات مدیره، علی صادقی به عنوان نماینده بانک سپه در موسسه اعتباری کوثر در معیت عضو هیات مدیره، سید محمدعلی فتاحی به عنوان نماینده بانک سپه در بانک قوامین در معیت عضو هیات مدیره و احمد سلمانی آرانی به عنوان نماینده بانک سپه در بانک انصار در معیت عضو هیات مدیره انتخاب شدند.

در ادامه این احکام بهمن گودرزی به عنوان مدیر امور ادغام و محمد متین به عنوان مشاور عضو هیات مدیره در طرح ادغام منصوب شدند.


کد مطلب: 18238

آدرس مطلب: http://tahrireno.ir/vdcbw5b8.rhbwfpiuur.html

تحریر نو
  http://tahrireno.ir