نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تصاویر نشست فیلم "اعترافات ذهن خطرناک من"

تصاویر نشست فیلم "اعترافات ذهن خطرناک من"

فیلم "اعترافات ذهن خطرناک من"، پنجمین فیلم پنجمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۵۷
 
تصاویر نشست فیلم "بهمن"

تصاویر نشست فیلم "بهمن"

فیلم "بهمن"، چهارمین فیلم پنجمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۶
 
تصاویر نشست فیلم "دو"

تصاویر نشست فیلم "دو"

فیلم "دو"، سومین فیلم پنجمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۲
 
تصاویر نشست فیلم "رخ دیوانه"

تصاویر نشست فیلم "رخ دیوانه"

فیلم "رخ دیوانه"، نخستین فیلم پنجمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۷
 
تصاویر نشست فیلم "عصر یخبندان"

تصاویر نشست فیلم "عصر یخبندان"

فیلم "عصر یخبندان"، چهارمین فیلم چهارمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۵
 
تصاویر نشست فیلم "بدون مرز"

تصاویر نشست فیلم "بدون مرز"

فیلم "بدون مرز"، سومین فیلم نسومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
 
تصاویر نشست فیلم "دوران عاشقی"

تصاویر نشست فیلم "دوران عاشقی"

فیلم "دوران عاشقی"، نخستین فیلم چهارمین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۶
 
تصاویر نشست فیلم "شکاف"

تصاویر نشست فیلم "شکاف"

فیلم "شکاف"، پنجمین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۸
 
تصاویر نشست فیلم "تگرگ و آفتاب"

تصاویر نشست فیلم "تگرگ و آفتاب"

فیلم "تگرگ و آفتاب"، چهارمین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۷
 
تصاویر نشست فیلم "احتمال باران اسیدی"

تصاویر نشست فیلم "احتمال باران اسیدی"

فیلم "احتمال باران اسیدی"، سومین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
 
تصاویر نشست فیلم "مرگ ماهی"

تصاویر نشست فیلم "مرگ ماهی"

فیلم "مرگ ماهی"، نخستین فیلم سومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۸
 
تصاویر نشست فیلم "خانه دختر"

تصاویر نشست فیلم "خانه دختر"

فیلم "خانه دختر"، پنجمین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۴
 
تصاویر نشست فیلم "حکایت عاشقی"

تصاویر نشست فیلم "حکایت عاشقی"

فیلم "حکایت عاشقی"، چهارمین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۷
 
تصاویر نشست فیلم "چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت"

تصاویر نشست فیلم "چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت"

فیلم "چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت"، سومین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۴
 
تصاویر نشست "خداحافظی طولانی"

تصاویر نشست "خداحافظی طولانی"

فیلم "خداحافظی طولانی"، نخستین فیلم دومین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۰
 
تصاویر نشست فیلم "بوفالو"

تصاویر نشست فیلم "بوفالو"

فیلم "بوفالو"، پنجمین فیلم نخستین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۰۷
 
تصاویر نشست فیلم "ارغوان"

تصاویر نشست فیلم "ارغوان"

فیلم "ارغوان"، چهارمین فیلم نخستین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۱
 
تصاویر نشست فیلم "ناهید"

تصاویر نشست فیلم "ناهید"

فیلم "ناهید"، سومین فیلم نخستین روز سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر بود که در برج میلاد اکران شد.

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۵
 
تصاویر افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر

تصاویر افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر

مراسم افتتاحیه‌ی سی‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر، شام‌گاه یازدهم بهمن‌ماه ۹۳ در برج میلاد برگزار شد.

تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۲۳
 
تصاویر نشست رسانه‌ای "مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها"

تصاویر نشست رسانه‌ای "مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها"

تصاویر نشست رسانه‌ای رخ‌داد "مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها" که تصاویر آن توسط موسا هاشم‌زاده به‌ثبت رسید.

تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۱