درباره‌ی رفتار فرزاد حسنی در برنامه اکسیر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۳
 
درباره‌ی رفتار فرزاد حسنی در برنامه اکسیر
 
هر چه تولید میشود ٬ هرچه خلق میشود ٬ هرچه کشف میشود و در کل هر آنچه بوجود می آید قطعا از پی نیازیست٬ چه مشروع و چه نامشروع زائیده شدن فردی همچون فرزاد حسنی و امثال او بخشی از نیاز نامشروع این ملت و مسئولین است مسخره کردن بخشی از فرهنگ مردم ماست که در نوگرایی امروز پر رنگ شده وگر نه وقتی شخصی با ماشین ٬ لباس و یا اثاثیه گرانقیمت به هموطن خود پز میدهیم به گونه ای جدا از فخر فروشی ناتوانی هموطن را به سخره میگیریم و این رفتار مدتی است همزمان با مدرنیته شدن جامعه جهان سومی ما با اخلاقمان گره خورده و اصلا به این توجهی نداریم که ما آئینه فرزندانمان هستیم و در حال پروراندن نسلی که سخره گرفتن و فخر فروشی اخلاقش میشود .

فرزاد حسنی حتی اگر آن شخص بازیگر هم بود نمیبایست آنکار را انجام میداد چرا که به هر حال نوعی آموزش است آن هم در سطح بیننده ای میلیونی شما مطمئن باشید اگر فرزاد عذر خواهی نکرد و یا از طرف مدیران توبیخ نشد باید بگویم خواسته جامعه به آن حدی نرسیده که این رفتار ناشابست جلوه کند . یادتان هست تصویربردار یکی از شبکه های خارجی را که بعداز تعرض به یک پناهجوی سوری از کار اخراج شد آن شبکه عذر خواهی کرد و یکی از باشگاههای اسپانیا آن مرد را به عنوان مربی برگزید و بدینوسیله از او دلجوئی شد فرزاد حسنی همان شخصی است که چند سال پیش بخاطر زیر سوال بردن سردار رادان ممنوع التصویر شد ولی چه شده که چگونه این اجازه را دارد یا به خود میدهد که شخصی به ظاهر کارگر مسلک یا نمایش دهنده شخصی ضعیف( به لحاظ مادی ) را اینچنین به سخره بگیرد و کرامتش را کم رنگ کند . شما در رسانه های بین المللی شاهد چنین شوی سخیف و بی ارزشی نیستید چرا که سعدی برای غیر پارسی زبانان گفت

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

باور کنید اگر آن شخص لباسش آنگونه نبود و تنش به عطر ۶۰۰ هزار تومانی آغشته بود و کراوات هم میزد آنوقت نه فرزاد حسنی بلکه رئیس سازمان میلی صدا و سیما هم جرأت تعرض به شخصیت و کرامت او را پیدا نمیکرد.

داریوش شفیعی کیا
کد مطلب: 5412