خون‌بندناف چه بیماری‌هایی را درمان می‌کند؟
رییس گروه بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون نحوه جمع‌آوری و استفاده از خون بند ناف، هزینه‌های نگهداری آن و موارد مصرف آن‌ها را برای بیماران تشریح کرد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۰
 
خون‌بندناف چه بیماری‌هایی را درمان می‌کند؟
 
رییس گروه بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون نحوه جمع‌آوری و استفاده از خون بند ناف، هزینه‌های نگهداری آن و موارد مصرف آن‌ها را برای بیماران تشریح کرد.

به گزارش تحریرنو ؛ دکتر مهین نیکوگفتار در خصو