پایان رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری؛
بازگشت خیره کننده سعید علی حسینی و رکوردشکنی سهراب مرادی
سعید علی حسینی و بهداد سلیمی در رکورد گیری تیم ملی وزنه برداری رقابت جذابی را به نمایش گذاشتند و سهراب مرادی نیز با شکستن غیر رسمی رکوردهای جهان نمایش خوبی از خود نشان داد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹
 
بازگشت خیره کننده سعید علی حسینی و رکوردشکنی سهراب مرادی
 
سعید علی حسینی و بهداد سلیمی در رکورد گیری تیم ملی وزنه برداری رقابت جذابی را به نمایش گذاشتند و سهراب مرادی نیز با شکستن غیر رسمی رکوردهای جهان نمایش خوبی از خود نشان داد.

به گزارش تحریرنو ؛ رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری در پایان اردوی بابلسر برگزار شد. در این رکورد گیری کیانوش رستمی حضور نداشت و محمدرضا براری نیز از بین شش حرکت تنها با داشتن یک حرکت صحیح، ضعیف ترین عملکرد را در میان ملی پوشان داشت.

سهراب مرادی در یک ضرب با ۱۹۰ کیلوگرم توانست دو کیلوگرم رکورد جهان را به صورت غیر رسمی بشکند. او در دوضرب هم وزنه های ۲۳۰، ۲۳۵ کیلوگرم را مهار کرد و توانست رکورد دوضرب جهان را ۳ کیلوگرم به طور غیر رسمی بشکند. مرادی در مجموع رکورد ۴۲۵ کیلوگرم را ثبت کرد و رکورد مجموع جهان را هم ۱۲ کیلوگرم غیر رسمی شکست.

سعید علی حسینی و بهداد سلیمی هم رقابت پایاپایی داشتند که در نهایت به ترتیب با رکورد ۴۶۳ و ۴۶۱ به کار خود پایان دادند تا علی حسینی در اولین رکوردگیری رسمی‌اش پس از محرومیت هشت ساله، بازگشت خیره کننده ای داشته باشد.

نتایج رکورد گیری به شرح زیر است:

مجید عسگری (۶۹ کیلوگرم)
یک ضرب: ۱۳۷ خطا، ۱۴۰ صحیح، ۱۴۳ صحیح
دوضرب: ۱۷۲ صحیح، ۱۷۹ صحیح، ۱۸۱ خطا
رکورد: ۱۴۳ یک ضرب، ۱۷۹ دوضرب و مجموع ۳۲۲ کیلوگرم

علی میری (۸۵ کیلوگرم)
یک ضرب: ۱۵۵ خطا، ۱۵۵ صحیح، ۱۶۰ صحیح
دوضرب: ۱۹۴ صحیح، ۱۹۹ صحیح، ۲۰۲ صحیح
رکورد: ۱۶۰ یک ضرب، ۲۰۲ دوضرب و مجموع ۳۶۲ کیلوگرم

ایوب موسوی (۹۴ کیلوگرم)
یک ضرب: ۱۶۵ صحیح، ۱۷۰صحیح، ۱۷۴ صحیح
دوضرب: ۲۱۰ صحیح، ۲۱۷ صحیح، ۲۲۳ خطا
رکورد: ۱۷۴ یک ضرب، ۲۱۷ دوضرب و مجموع ۳۹۱ کیلوگرم

علیرضا سلیمانی (۱۰۵ کیلوگرم)
یک ضرب: ۱۷۸ صحیح، ۱۸۳ صحیح، ۱۸۵ خطا
دوضرب: ۲۱۷ صحیح، ۲۲۲ صحیح، ۲۲۶ خطا
رکورد: ۱۸۳ یک ضرب، ۲۲۲ دوضرب و مجموع ۴۰۵ کیلوگرم

علی هاشمی (۱۰۵ کیلوگرم)
یک ضرب: ۱۸۱ صحیح، ۱۸۵ صحیح، ۱۸۸ خطا
دوضرب: ۲۲۰ صحیح، ۲۲۵ خطا، ۲۲۸ صحیح
رکورد: ۱۸۵ یک ضرب، ۲۲۸ دوضرب و مجموع ۴۱۳ کیلوگرم

محمدرضا براری ( ۱۰۵ کیلوگرم)
یک ضرب: ۱۸۰ خطا، ۱۸۲ خطا، ۱۸۳ خطا
دوضرب: ۲۲۰ صحیح، ۲۲۵ خطا، ۲۲۵ خطا
رکورد: در مجموع رکوردی ثبت نکرد و تنها یک حرکت صحیح داشت و ۲۲۰ کیلوگرم در دوضرب ثبت کرد.

سهراب مرادی (۹۴ کیلوگرم)
یک ضرب: ۱۸۵ خطا، ۱۸۵ صحیح، ۱۹۰ صحیح
دوضرب: ۲۳۰ صحیح، ۲۳۵ صحیح
رکورد: ۱۹۰ یک ضرب، ۲۳۵ دوضرب و مجموع ۴۲۵ کیلوگرم

سعید علی حسینی ( فوق سنگین)
یک ضرب: ۲۰۵ صحیح، ۲۱۰ خطا، ۲۱۰ صحیح
دوضرب: ۲۴۰ صحیح، ۲۵۳ صحیح
رکورد: ۲۱۰ یک ضرب، ۲۵۳ دوضرب و مجموع ۴۶۳ کیلوگرم

بهداد سلیمی ( فوق سنگین)
یک ضرب: ۲۰۰ صحیح، ۲۰۸ صحیح، ۲۱۱ خطا
دوضرب: ۲۴۰ صحیح، ۲۵۳ صحیح،
رکورد: ۲۰۸ یک ضرب، ۲۵۳ دوضرب و مجموع ۴۶۱ کیلوگرم

همایون تیموری ( فوق سنگین)
یک ضرب: ۱۸۳ صحیح، ۱۹۰ صحیح، ۲۰۰ صحیح
دوضرب: ۲۱۵ صحیح
رکورد: ۲۰۰ یک ضرب، ۲۱۵ دوضرب و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم
کد مطلب: 13624