رئیس کنگره بیماری های شایع کودکان عنوان کرد؛
۲۰۰ ویروس عامل سرماخوردگی/ پیشرفته ترین واکسن دنیا در ایران
رئیس پانزدهیمن کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان، با عنوان این مطلب که ۲۰۰ ویروس باعث سرماخوردگی می شود، گفت: در دنیا برای ۴ ویروس عامل آنفلوانزا، واکسن ساخته شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۱
 
۲۰۰ ویروس عامل سرماخوردگی/ پیشرفته ترین واکسن دنیا در ایران
 
رئیس پانزدهیمن کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان، با عنوان این مطلب که ۲۰۰ ویروس باعث سرماخوردگی می شود، گفت: در دنیا برای ۴ ویروس عامل آنفلوانزا، واکسن ساخته شده است.

به گزارش تحریرنو از دبیرخانه پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان، علی اکبر سیاری در آ