نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران عنوان کرد؛
رانت خواری با ایجاد شبکه آزمایشگاهی در کشور/درخواست از وزیر
نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، با انتقاد از طرح ایجاد شبکه آزمایشگاهی در کشور، گفت: چنین طرحی می تواند منجر به رانت خواری ویژه برای عده ای شود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۲
 
رانت خواری با ایجاد شبکه آزمایشگاهی در کشور/درخواست از وزیر
 
نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، با انتقاد از طرح ایجاد شبکه آزمایشگاهی در کشور، گفت: چنین طرحی می تواند منجر به رانت خواری ویژه برای عده ای شود.

به گزارش دبیرخانه انجمن آسیب شناسی ایران ، فر