آخرین آمار فروش فیلم ها؛
رقابت «هزارتو» با «مطرب» برای ۴ میلیاردی شدن
جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشورتا عصر یکشنبه ۱۹ آبان ماه اعلام شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۲
 
رقابت «هزارتو» با «مطرب» برای ۴ میلیاردی شدن
 
جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشورتا عصر یکشنبه ۱۹ آبان ماه اعلام شد.

به گزارش تحریرنو ؛ جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشور تا عصر یکشنبه ۱۹ آبان ماه به شرح ذیل است:

ماجرای نیمروز؛ رد خون/ ۷۹ سینما/ ۴۳ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان
مطرب/ ۱۲۷ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان
هزارتو/ ۱۲۵ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۳۸۷ میلیون تومان
مسخره باز/ ۴۴ سینما/ ۲۹ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان
کلوپ همسران/ ۳۹ سینما/ ۵۰ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان
درخونگاه/ ۲۶ سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
سال دوم دانشکده من/ ۱۵ سینما/ ۳۶ روز نمایش/ فروش کل: ۸۹۷ میلیون تومان
چشم و گوش بسته/ ۸۹ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۷۲۸ میلیون تومان
سمفونی نهم/ ۶۳ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۱۲۰ میلیون تومان
منطقه پرواز ممنوع/ ۷۷ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۷۷ میلیون تومان
تورنادو/ ۷۹ سینما/ چهار روز نمایش/ فروش کل: ۶۲ میلیون تومان
بنیامین/ ۸۲ سینما/چهار روز نمایش/ فروش کل: ۴۴ میلیون تومان
کد مطلب: 19872