واکنش اعتراضی نیما فراهی کارگردان فیلم «زار»؛
فراهی: مجوز وزارت ارشاد را از پای فیلمم برداشتم
نیما فراهی کارگردان فیلم « زار» در اقدامی اعتراض آمیز نسبت به سیاست های وزارت ارشاد شب گذشته این اثر را که در ژانر وحشت ساخته شده بصورت رایگان در اختیار مردم قرار داد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹
 
فراهی: مجوز وزارت ارشاد را از پای فیلمم برداشتم
 
نیما فراهی کارگردان فیلم « زار» در اقدامی اعتراض آمیز نسبت به سیاست های وزارت ارشاد شب گذشته این اثر را که در ژانر وحشت ساخته شده بصورت رایگان در اختیار مردم قرار داد.

به گزارش تحریرنو ؛ این کارگردان در یادداشتی از دلایل تصمیم خود گفت: جوايز جشنواره ای، به هيچ عنوان نشانی از موفقيت سينمای يك كشور نيست چرا كه اصل اول موفقيت سينما، بقای آن است و با اين نگاه، می توان اينگونه تعبير كرد كه سينما يا اثر سينمایی پيش از جايزه، نيازمند مخاطب است!

سينمایی كه نتواند مخاطبی برای خود دست و پا كند به ناچار دست به دامان جشنواره ها می شود تا با كسب جايزه، خلأ نداشتن مخاطب را جبران کند! و طبيعی است برای دستيابی به اين هدف، اولويت فيلمساز، سليقه يا سياست جشنواره است و نه نگاه سازنده يا مطلوب مخاطب!

در سالهای اخير، تمايل به ساخت اثر جشنواره ای، همچون ويروسی مهلك، آرام آرام به تمام پيكره سينمای ايران راه يافته و چيزی به متلاشي كردن كامل آن باقی نمانده است!

در اين بين، وزارت ارشاد نه تنها حمايتی از فيلم های سينمای مخاطب پسند يا به معنای تحت اللفظی آن، سينمای بدنه نمی كند، بلكه با نگاهی غير كارشناسانه و سليقه ای، بيش از مورد قبل، تيشه به ريشه سينما زده است!

فيلم هایی كه با سرمايه شخصی و بدون وابستگی به بودجه دولتی ساخته می شوند، به راحتی زير تيغ سانسور يا تحريم اين وزارت خانه سر بريده شده و برای هميشه در آرشيو شكست خورده های اين اداره مدفون می گردند!

فيلم سينمایی «زار» يكی از صدها نمونه ای است كه بعد از دريافت پروانه ساخت از همين وزارتخانه، با بودجه شخصی و با كمك عوامل حرفه ای سينما، در ژانری مشخصا برای مخاطب، ساخته شد ولی هرگز نتوانست به پرده نمايش راه يابد! چرا كه در اين وزارتخانه، نه قانون بلكه سليقه شخصی افراد و كاركنان است كه تعيين كننده آينده يك اثر سينمایی است! اين بدان معنی است كه مجوزهای صادر شده از سوی اين وزارتخانه حتی برای خود اين اداره دولتی هم اعتباری ندارد!

گذشته از همه اين ها، وزارت ارشاد، سرمايه های نه چندان اندك مالی افراد را به راحتی و بدون كوچكترين دليل قانونی، نابود کرده و كمترين اهميتی نه برای شخص فيلمساز و نه برای خود اثر قائل نیست!

به همين دليل، به عنوان صاحب قانونی و سازنده فيلم سينمایی «زار» (يكی از بيست فيلم برتر ژانر وحشت جهان در سال ٢٠١٧ ميلادی) به نشان اعتراض نسبت به سياست های اين وزارتخانه، اين اثر را به صورت رايگان در اختيار مردم قرار می دهم و از اكران آن در سينماهای تحت اداره اين وزارتخانه جلوگيری می کنم!
کد مطلب: 18081