هوش مصنوعی بهتر از پزشکان سرطان را تشخیص می دهد
محققان آمریکایی سیستم هوش مصنوعی ابداع کرده اند که بهتر از پزشکان می تواند انواع مختلف سرطان سینه را ردیابی کند و میان آنها تمایز قائل شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰
 
هوش مصنوعی بهتر از پزشکان سرطان را تشخیص می دهد
 
محققان آمریکایی سیستم هوش مصنوعی ابداع کرده اند که بهتر از پزشکان می تواند انواع مختلف سرطان سینه را ردیابی کند و میان آنها تمایز قائل شود.

به گزارش تحریرنو ؛ هوش مصنوعی این بار آسیب شناسان را به چالش کشیده و حتی بهتر از آنها می تواند برخی از انواع سرطان سینه را ردیابی و شناسایی کند و محققان آمریکایی مشغول آموزش ماشین یادگیری هستند که بتواند با بررسی بیوپسی های مختلف، الگوهای پیچیده ای را شناسایی کند که انسان در ردیابی آنها دچار چالش است.

جوان المور محقق ارشد این پژوهش و استاد دانشگاه کالیفرنیا می گوید: تصاویر پزشکی بیوپسی های سینه حاوی اطلاعات پیچیده هستند و بررسی و تحلیل آنها باید موضوعی انجام شود. تمایز میان انواع سرطان سینه هرچند مهم اما بسیار چالش برانگیز است.

در این پژوهش محققان تصاویر بیوپسی ۲۴۰ سینه را با انواع مختلف این سرطان مرتبط کردند و خوانش آنها را با تشخیص ۸۷ پزشک آسیب شناس مقایسه شد.

این تحقیق نشان داد هوش مصنوعی با دقتی مشابه پزشکان واقعی می تواند بین نمونه های سرطانی و غیر سرطانی تمایز قائل شود اما هنگام ایجاد تمایز میان انواع مختلف سرطان دقت آن بیش از پزشکان بود.
کد مطلب: 19216