لزوم بهره مندی شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک بانک شهر
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر بر ضرورت کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانک ها در جهت حفظ سلامتی خود و کارکنان شبکه بانکی تاکید کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۷
 
لزوم بهره مندی شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک بانک شهر
 
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر بر ضرورت کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانک ها در جهت حفظ سلامتی خود و کارکنان شبکه بانکی تاکید کرد.