سلمان خسروی رییس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره؛
توقیف نفتکش ایرانی فاقد صلاحیت حقوقی است
در شرایط صلح، نظام حاکم بر تمام تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی مانند تنگه جبل الطارق، عبور ترانزیتی است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۷
 
توقیف نفتکش ایرانی فاقد صلاحیت حقوقی است
 
در شرایط صلح، نظام حاکم بر تمام تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی مانند تنگه جبل الطارق، عبور ترانزیتی است.

به گزارش تحریرنو ؛ نفتکش ایرانی با توجه به ضرورت و انحصار عبوری از تنگه جبل الطارق بر اساس ماده های ۳۷ و ۴۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حق عبور ترانزیتی از تنگه جبل الطارق را داشته و از آنجا فاقد محموله ممنوعه وفق کنوانسیون ، عدم تهدید امنیت و تمامیت ارضی کشورهای مجاور، عدم اقدام مخل امنیتی جاسوسی و... را در عبور بی ضرر داشته است توقیف آن توسط کشورهای همجوار فاقد صلاحیت حقوقی بوده و لازم است این عمل غیر حقوقی بر اساس کنوانسیون های بین المللی به سازمان بین المللی دریایی(I.M.O) ، سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم آزادی کشتی در اسرع وقت منعکس و پیگیری حقوقی گردد.ضمن اینکه عمل متقابل نیز بر اساس معاهدات دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایران نیز محفوظ می باشد.

بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها که مورد پذیرش و امضای شورای اروپا بوده وجمهوری اسلامی ایران نیز از امضا کنندگان این کنوانسیون می باشد و با توجه به مشخصات ابخوری(بالای ۲۰ متر) اعلام شده برای نفتکش ایرانی توقیف شده در تنگه جبل الطارق، عبور از این تنگه به مقصد اعلام شده تنها راه عبور بوده و علاوه بر حق عبور بی ضرر ، عبور ترانزیتی نیز برای این نفتکش بر اساس کنوانسیون مذکور مقرر گردیده است. از طرفی بر اساس ماده ۳۵ این کنوانسیون، در شرایط صلح، نظام حاکم بر تمام تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی مانند تنگه جبل الطارق، عبور ترانزیتی است.هر چند رژیم حقوقی مربوط به عبور بی‌ضرر از تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی مشابه رژیم حقوقی عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی نیست و دول همجوار تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی حق تعلیق عبور دیگران و ایجاد مزاحمت برای اعمال حق عبور بی‌ضرر را ندارند.

عبور ترانزیتی شامل آزادی کشتیرانی برای عبور پیوسته و سریع از تنگه بوده و تا زمانی که این کشتی ها قاعده عبور بی ضرر و ترانزیتی را رعایت کرده و عدم ارتکاب به عملی که منجر به تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای همجوار اسپانیا یا بریتانیا ، آلودگی دریا، حمل بار ممنوعه از جمله مواد مخدر، قاچاق انسان ، مواد هسته ای و... به همان صورتی که کنوانسوین مشخص کرده است نشده است کشورهای مجاور و یا هیچ کشوری حق توقیف آن را مطابق کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ندارد.
کد مطلب: 18895