مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی؛
٣٦ هزار نفر از اتباع خارجی در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفته است که حدود ٣٦ هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور هستند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۲
 
٣٦ هزار نفر از اتباع خارجی در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند
 
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفته است که حدود ٣٦ هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور هستند.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، احمدرضا خزاعی درباره الزامات قانونی بیمه اتباع گفت: ماده پنج قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که اتباع خارجی با مجوز کار، باید تحت پوشش قرار گیرند که این یک قانون مترقی است و همان پوششی که برای ایرانیان دارد، برای اتباع خارجی نیز دارد.

وی تشریح کرد: بر اساس ماده پنج قانون تامین اجتماعی، اتباع بیگانه‌ای که بر اساس قانون و مقررات مشغول به کار هستند و رابطه مزدبگیری با کارفرما دارند، مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.

وی افزود: اداره اتباع تامین اجتماعی دو وظیفه اصلی به عهده دارد که همان تحت پوشش قرار دادن اتباع خارجی داخل ایران به‌صورت اجباری و اختیاری و تحت پوشش قرار دادن ایرانیان و هموطنانی که در خارج از ایران حضور دارند.

خزاعی گفت: اتباع خارجی که به صورت قانونی در کشور مشغول به کار هستند و پروانه اشتغال دارند، اگر در کشور خود بیمه باشند و آن کشور عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ بین‌المللی کار باشد، فقط ۳ درصد حقوق فرد برای بیمه حوادث حین کار دریافت می‌شود و اگر در کشور خود بیمه نباشند، ۲۷ درصد حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌شود و این افراد از تمامی خدمات تامین اجتماعی بجز بیمه بیکاری برخوردار هستند.

وی افزود: اتباع خارجی مجاز از بدو شروع به کار، حق برخورداری از خدمات و تعهدات تامین اجتماعی را دارند و هیچ فرقی بین اتباع خارجی و ایرانی در کشور جهت برخورداری از خدمات تامین اجتماعی وجود ندارد و آنان با داشتن پروانه یا کارت کار و فعالیت در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرمایان موظف به ارسال لیست آنان و پرداخت حق بیمه مربوطه هستند.

وی تصریح کرد: در صورت خودداری کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی، نسبت به احقاق حقوق اتباع فوق اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: علاوه بر اجرای پوشش بیمه اجباری در مورد اتباع خارجی، بیمه حرف و مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار، طلاب، اختیاری و توافقی این گروه نیز امکان‌پذیر است و تمامی اتباع خارجی دارای کارت اقامت معتبر و مجوز اشتغال همانند سایر ایرانی‌ها می‌توانند از تمام مزایا و خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند.

وی افزود: تامین اجتماعی هیچگونه محدودیتی در مشاغل بیمه اتباع ندارد و افراد در قالب هر شغلی می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

احمدرضا خزاعی با بیان این که اکنون ٩٧٠ هزار نفر از اتباع بیگانه در کشور در شرایط سنی کار قرار دارند، گفت: اکنون از این تعداد ٣٦ هزار نفر تحت پوشش بیمه‌ای این سازمان هستند.

وی تاکید کرد: بیمه شدگان اتباع تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از تمامی مزایای ١٨گانه این سازمان به غیر از بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد.

مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: با توجه به اینکه جمعیتی بالغ بر سه و نیم میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند، درجهت بیمه کردن این هموطنان و استفاده از مزایای بیمه گام‌های بزرگی توسط سازمان تامین اجتماعی برداشته شده است.

خزاعی ادامه داد: در همین راستا اداره کل اتباع این سازمان نسبت به راه اندازی ٣٠ کارگزاری در خارج از کشور اقدام کرده است.

وی بیان داشت: از جمله وظایف کارگزارهای تامین اجتماعی در خارج از کشور، حوزه شناسایی جامعه هدف و امور مربوط به نام‌نویسی، اخذ درخواست، انجام تعهدات کوتاه مدت مانند هزینه‌های کفن و دفن، اروتز و پروتز و تعهدات بلند مدت مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی وبازماندگان است.

وی با اشاره به آمار یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر از تبعه کشور افغانستان در کشور گفت: با گسترش فرهنگ بیمه‌ای و اطلاع‌رسانی گسترده در خصوص بیمه نیروهای خارجی در جهت این رسالت مهم گام برمی‌داریم.
کد مطلب: 16212