در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی؛
کسب تندیس و لوح تقدیر نشریات بانک آینده
نشریات بانک آینده، در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، با دریافت تندیس و لوح تقدیر، در زمره «نشریات برتر»، قرار گرفتند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۰
 
کسب تندیس و لوح تقدیر نشریات بانک آینده
 
نشریات بانک آینده، در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، با دریافت تندیس و لوح تقدیر، در زمره «نشریات برتر»، قرار گرفتند.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی بانک آینده، با رای هیأت داوران، متشکل از؛ جمعی از متخصصان و صاحبنظران عرصه ارتباطات، «پیام آینده»، نشریه رسمی و سازمانی بانک آینده، در بخش «خبر» و «