در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی؛
کسب تندیس و لوح تقدیر نشریات بانک آینده
نشریات بانک آینده، در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، با دریافت تندیس و لوح تقدیر، در زمره «نشریات برتر»، قرار گرفتند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۰
 
کسب تندیس و لوح تقدیر نشریات بانک آینده
 
نشریات بانک آینده، در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، با دریافت تندیس و لوح تقدیر، در زمره «نشریات برتر»، قرار گرفتند.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی بانک آینده، با رای هیأت داوران، متشکل از؛ جمعی از متخصصان و صاحبنظران عرصه ارتباطات، «پیام آینده»، نشریه رسمی و سازمانی بانک آینده، در بخش «خبر» و «گزارش»، رتبه دوم را کسب کرد. همچنین؛ «ویژه نامه» بانک آینده که به صورت ماهانه، به چاپ و نشر می رسد نیز، رتبه نخست را به دست آورد.

شایان ذکر است؛ این ارزیابی، در سطح ملی، انجام شده است که نشریات بانک آینده، موفق شدند تا پس از ارزیابی و داوری های انجام گرفته، توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و جمعی از اساتید علوم ارتباطات و با لحاظ قرار دادن معیارهای مختلف سنجش علمی محتوا و فرم نشریات، به این رتبه دست یابند.

گفتنی است؛ «پیام آینده»، پل ارتباطی شهروندان بانک آینده، مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان است که فعالیت ها و عملکرد بانک آینده را، به اطلاع عموم رسانده و آئینه تمام نمایی از فعالیت های بانک آینده را، نشان می دهد.

ویژه نامه های بانک آینده نیز، به صورت ماهنامه، ویژه شهروندان بانک آینده، به زیور طبع، آراسته می شود که هدف آن، ایفای نقش درون سازمانی، به جهت ارتقای سطح آگاهی، اطلاع رسانی و ارائه گزارش عملکرد شهروندان بانک آینده است.
کد مطلب: 19552