عضو شورای شهر تهران؛
منطقه۱۷ در توسعه دوچرخه سواری پیش قراول است
حجت نظری عضو شورای شهر تهران در جریان بازدید از مناطق جنوبی تهران با اشاره به اهمیت توسعه اماکن ورزشی گفت: معتقدم رکاب زنی نوجوانان و جوانان و حضور آنها در اماکن ورزشی می تواند سهم بسزایی در افزایش سلامت و نشاط شهروندان داشته و به توسعه شهری و کاهش آلودگی محیط زیست و آلاینده های محیطی منجر شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۳