بیمه "ما" ۱۷ میلیارد ریال خسارت شركت پالایش نفت تهران را پرداخت کرد
خسارت ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی بابت فوت ۸ نفر از پرسنل شركت پالایش نفت تهران توسط شرکت بیمه "ما" پرداخت شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۶
 
بیمه "ما" ۱۷ میلیارد ریال خسارت شركت پالایش نفت تهران را پرداخت کرد
 
خسارت ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی بابت فوت ۸ نفر از پرسنل شركت پالایش نفت تهران توسط شرکت بیمه "ما" پرداخت شد.

به گزارش تحریرنو ؛ به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"؛ طی حادثه روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵در پالایشگاه نفت تهران که تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان بیمه "ما" قرار داشت، ۸ نفر از کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران مربوطه فوت شدند.

اداره ایمنی شرکت پالایش نفت تهران علت وقوع حادثه آتش سوزی را نشت مواد نفتی از محل آب بندی گسکت و فلنج اعلام کرد که پس از وقوع حادثه و آتش سوزی ، با افزایش ارتفاع آتش ، حریق به سکوهای بالاتر نیز سرایت کرده و سبب توسعه خسارت شد.

سعید طاهری مدیر بیمه های مسئولیت بیمه "ما" در این خصوص گفت:شرکت پالایش نفت تهران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ تحت پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان این شرکت قرار گرفته است. با عنایت به شرایط خصوصی بیمه نامه صادره، شرکت بیمه متعهد به پرداخت مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (مطابق با دیه روز) به ازای فوت هر نفر می باشد که با توجه به اینکه تعداد ۸ نفر از کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران وی در این حادثه فوت کرده اند ، لذا مبلغ خسارت کل معادل ۱۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به ابعاد حادثه ، پس از چند مرحله بازديد توسط مدیر بیمه های مسئولیت و كارشناسان فنی و دريافت مستندات مربوط به خسارت، در نهايت خسارت وارده به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تصویب و خسارت پس از سير مراحل فني و اخذ مجوز از هيات مديره و مدیرعامل بیمه "ما" ظرف مدت ۱۰روز پس از وقوع حادثه به حساب دادگستری واریز شد.
کد مطلب: 13800