۹۰۰ پیام مردمی از سامانه ۱۸۸۸ در شهرداری منطقه ۱۱ پیگیری شد
شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: در ۹ ماهه سال جاری در مجموع ۹۰۰ پیام مردمی از طریق سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ ثبت شده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۳
 
۹۰۰ پیام مردمی از سامانه ۱۸۸۸ در شهرداری منطقه ۱۱ پیگیری شد
 
شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: در ۹ ماهه سال جاری در مجموع ۹۰۰ پیام مردمی از طریق سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ ثبت شده است.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ ، نصراله آبادیان با بیان این که موضوعات خدمات شهری و محیط زیست، شهرسازی و معماری و عمرانی به ترتیب مهم ترین درخواست های شهروندان محله های مرکزی شهر تهران بوده اند ؛ افزود: از این تعداد معاونت خدمات شهری و محیط زیست با ۵۰۰ پیام ، شهرسازی و معماری با ۱۴۲ پیام و فنی عمران با ۸۰ پیام به ترتیب بیشترین پیام های مردمی ثبت شده از طریق سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ در محله های مرکزی شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.

آبادیان در ارتباط با عملکرد ۹ ماهه سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ در سال جاری عنوان کرد: با توجه به اهمیت پاسخگویی به پیام های سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ شهرداری تهران، در این سامانه طی ۹ ماه سال ۹۷ از سوی شهروندان تعداد ۹۰۱ پیام ثبت شده است که موضوع این پیام ها شامل ۸۳۰ مورد انتقاد، ۹ مورد شکایت و ۶۲ مورد تقدیر و تشکر بوده است و حوزه مرتبط با این پیام ها نیز شامل ۵۰۰ پیام مربوط به حوزه خدمات شهری و محیط زیست، ۱۴۲ مورد شهرسازی و معماری، ۸۰ مورد فنی و عمرانی، ۷۷ مورد حمل و نقل و ترافیکی و ۵۴ مورد اجتماعی و فرهنگی بوده است.

وی همچنین در ارتباط با نتیجه پیگیری و پاسخگویی به پیام های شهروندان گفت: از ۹۰۰ پیام دریافتی در مجموع ۸۰۰ پیام پیگیری شده و به پاسخگویی و نتیجه نهایی رسیده است؛ ۷۶ مورد عدم امکان پاسخگویی شهروند، ۲۷ مورد در دست اقدام و ۱۷ مورد نیز زمانبر و در حال پیگیری است.

شهردار منطقه ۱۱ در ارتباط با آموزش سامانه ۱۸۸۸ برای شهروندان گفت: در این راستا جهت آشنایی شهروندان با عملکرد سامانه ۱۸۸۸ این سامانه اقدام به برگزاری ۶۶ مورد کارگاه آموزشی ، ۳۹ مورد مسابقه ، ۱۱ مورد غرفه اطلاع رسانی و ۱۰ مورد طرح مساجد و مدارس شد.

جلسه ارتباط مستقیم معاونین و مدیران شهرداری منطقه ۱۱ در سامانه نظارت همگانی برگزار شد که در مجموع ۵۰ پیام دریافتی پیگیری و از سوی مدیران مسئول پاسخ داده شد.
کد مطلب: 17635