بهبود وضعیت عملیاتی بیمه نوین در سال جاری
شرکت بیمه نوین در حالی در دوره ۹ ماهه سال جاری ۶۲ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده که در دوره مشابه سال قبل ۳۳۰ ریال زیان کنار گذاشته بود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۷
 
بهبود وضعیت عملیاتی بیمه نوین در سال جاری
 
شرکت بیمه نوین در حالی در دوره ۹ ماهه سال جاری ۶۲ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده که در دوره مشابه سال قبل ۳۳۰ ریال زیان کنار گذاشته بود.

به گزارش تحریرنو، حق بیمه صادره این بیمه نوین ۱،۵۰۰ میلیارد ریالی از ابتدای سال ۹۵ تا پایان دوره ۹ ماهه برابر با ۲،۵۹۹ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشت. اما درآمد حق بیمه این دوره با ۲ درصد کاهش نسبت به ۹ ماهه سال مالی ۹۴ به ۱،۷۹۴ میلیارد ریال رسید.

در دوره ۹ ماهه سال جاری خسارت پرداختی ونوین برابر با ۱،۶۱۳ میلیارد ریال بود که در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشت.

هزینه خسارت این دوره بیش از ۱،۳۸۳ میلیارد ریال و هزینه خسارت سهم نگهداری برابر با ۹۴۸ میلیارد ریال بود. خسارت سهم بیمه گران اتکایی ۹ ماهه امسال با ۱۵ درصد کاهش نسبت به ۹ ماهه سال قبل به ۴۳۴ میلیارد ریال رسید.

بیمه نوین که در دوره ۹ ماهه سال مالی ۹۴ حدود ۱۳۷ میلیارد ریال درآمد بیمه ای داشت در دوره ۹ ماهه امسال متحمل ۱۶۳ میلیارد ریال هزینه بیمه ای شد.

در دوره ۹ ماهه امسال بیش از ۳۶۲ میلیارد ریال درآمدهای سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی و ۱۳ میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع عاید شرکت شد.

در سال جاری شرکت موفق به شناسایی حدود ۴۰۴ میلیارد ریال سود ناخالص فعالیت بیمه ای شد. در حالی که در دوره ۹ ماهه سال قبل بیش از ۳۳۹ میلیارد ریال زیان از این محل شناسایی کرده بود.

بیمه نوین که در دوره ۹ ماهه سال گذشته ۴۹۷ میلیارد ریال زیان عملیاتی شناسایی کرد و برای هر سهم ۳۳۰ ریال زیان کنار گذاشته بود در دوره ۹ ماهه امسال موفق به شناسایی ۱۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲ ریال سود برای هر سهم شد.
کد مطلب: 10227