بانک مسکن خبر داد؛
شرایط استفاده انبوه سازان از تسهیلات ساخت بدون سپرده
انبوه سازان می توانند از دوره های زمانی مختلف برای دریافت تسهیلات ساخت بدون سپرده بانک مسکن ، استفاده کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۳
 
شرایط استفاده انبوه سازان از تسهیلات ساخت بدون سپرده
 
انبوه سازان می توانند از دوره های زمانی مختلف برای دریافت تسهیلات ساخت بدون سپرده بانک مسکن ، استفاده کنند.

به گزارش تحریرنو، انبوه سازان به عنوان سازنده های واجد شرایط دریافت وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن ، متناسب با حجم طرح ، می توانند از دوره های زمانی مختلف برای دریافت تسهیلات مشارکت، استفاده کنند.

طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در طرح های ساختمانی، از ۱۲ تا ۳۶ ماه، قابل تنظیم است.

مدت اولیه ۱۲ ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساخت و سازهایی است که حداکثر معادل ۵ واحد مسکونی در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد.

روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد : برای طرح های دارای ۶ تا ۲۰ واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، معادل ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است و سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، ۱۸ ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، ساختمان را تکمیل کند و بعد از آن، باید برای فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام شود.

بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه سازی، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت مدتی برای طرح های ۲۱ تا ۵۰ واحدی، ۵۱ تا ۱۰۰ واحدی و همچنین ۱۰۱ واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل ۲۴ ماه،‌ ۳۰ ماه و ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

این زمان بندی برای طول دوره مشارکت مدنی، بصورتی تعیین شده که ساختمان های دارای واحد زیاد که عملیات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد بود، بتوانند در دوره زمانی بیشتری برای مجتمع های کم واحد و بازپرداخت وام ساخت دریافتی اقدام کنند.

نرخ سود این تسهیلات، ۱۸ درصد تعیین شده است و برای دوره فروش اقساطی – انتقال وام ساخت به خریدار واحد مسکونی- نیز نرخ سود در همین سطح ۱۸ درصدی، است.

از آنجا که انبوه سازان و سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی –سازنده های صاحب صلاحیت- برای دریافت این تسهیلات، نیازی به سپرده گذاری ندارند، در نتیجه سود واقعی تسهیلات، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، محسوب نمی شود.

همچنین نداشتن شرط سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات نیز محرک قابل قبول برای ساخت و ساز به حساب می آید چرا که، سازنده ها در مقطع فعلی که بازار مسکن در حال خروج از رکود است، از حداقل نقدینگی، برخوردار هستند و شرایط لازم برای سپرده گذاری و انتظار بابت دریافت وام ساخت را ندارند.

سقف تسهیلات مشارکت مدنی به ازای هر واحد مسکونی به سه روش سنتی و صنعتی و فناوریهای نوین و انتقال فناوری انجام پذیر است و در عین حال، میزان سقف تابعی از شهر محل ساخت، مختلف است.

در تهران و ۶ کلان شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساخت و سازهای سنتی (روش معمول ساختمان سازی)، به ازای هر واحد مسکونی، ۱۰۰ میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود.

در این شهرها، برای ساختمان هایی که به روش صنعتی احداث می شود، سقف تسهیلات معادل ۱۳۰ میلیون تومان است.

صنعتی سازی در تعریف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدوین و ملاک عمل قرار گرفته است، شامل روش های پیش ساخته، پیش مونتاژ و کاربرد فناوری های نوین است و فناوری های مورد تایید و دارای گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به عنوان معیار پذیرش طرح های صنعتی سازی مد نظر قرار خواهد گرفت.

در تهران و ۶ کلان شهر نام برده شده، چنانچه سازنده های مسکن از فناوری های منتقل شده به کشور در زمینه صنعت ساختمان و همچنین روش های منتهی به ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، برای ساخت و ساز استفاده کند، بانک مسکن به ازای ساخت هر واحد مسکونی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد.

بانک مسکن تاکید کرده است : مرجع تشخیص فناوری های نوین و مصالح نوین ساختمانی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی است.

در جزایر کیش و قشم نیز برای سنتی سازی مسکن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، برای صنعتی سازی وام ۱۲۰ میلیونی و برای تکنولوژی های نوین نیز وام ۱۲۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.

همچنین در مراکز استان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزاار نفر) و سایر مناطق آزاد کشور نیز وام ساخت بدون سپرده برای سنتی سازی با سقف ۹۰ میلیون، برای طرح های صنعتی سازی ۱۱۰ میلیون تومان و برای استفاده از فناوری های نوین نیز وام ۱۳۰ میلیون تومانی پرداخت می شود.

در سایر شهرها نیز برای سنتی سازی، وام بدون سپرده ۷۰ میلیون تومانی و برای پروژه های صنعتی سازی، وام ۹۰ میلیون تومانی و برای فناوری های نوین نیز وام ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی، پرداخت می شود.

بانک مسکن برای رونق بخشی به بازار مسکن شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعه یافته، سقف تسهیلات ساخت را در این نوع مناطق شهری، تا حدودی جذاب تر از شهرهای بزرگ، در نظر گرفته است.

در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه های سنتی سازی، وام ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می شود.

همچنین برای صنعتی سازی و مدل سوم ساخت و ساز (انتقال فناوری نوین) نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت می شد.
کد مطلب: 8986