نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مطرح کرد؛
ورود وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو،‌ بازار خودرو را متعادل خواهد کرد
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت را اقدام موثری در ساماندهی بازار خودرو و به نفع مصرف کننده دانست.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۶
 
ورود وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو،‌ بازار خودرو را متعادل خواهد کرد
 
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو قیمت‌