رییس کانون صرافان؛
سقف خرید ارز برداشته می‌شود/ ارزهای خانگی برگشت خوردند
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزایش اخیر قیمت ارز را ناشی از هیجانات روانی و افزایش تقاضا در نیمه دوم سال دانست و گفت: مقاومت نگهداری ارزهای خانگی با تداوم ثبات قیمت ارز شکسته شده و این ارزها به بازار برمی‌گردد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۴