در ادامه رسیدگی به موسسات منحله؛
گره در تعیین تکلیف سه تعاونی کاسپین
در حالی فرآیند رسیدگی به حساب‌ها و تعیین تکلیف سپرده گذاران هشت تعاونی منحله موسسه کاسپین به تدریج در دستور کار قرار می‌گیرد برخی موانع باعث تعویق اجرای فرآیند تعیین تکلیف شده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰
 
گره در تعیین تکلیف سه تعاونی کاسپین
 
در حالی فرآیند رسیدگی به حساب‌ها و تعیین تکلیف سپرده گذاران هشت تعاونی منحله موسسه کاسپین به تدریج در دستور کار قرار می‌گیرد برخی موانع باعث تعویق اجرای فرآیند تعیین تکلیف شده است.

به گزارش تحریرنو ؛ موسسه اعتباری کاسپین از هشت تعاونی منحل شده تشک