۵ عامل خطر اصلی که سبب ابتلا به سرطان روده بزرگ می‌شود
رئيس مركز تحقيقات بيماری‌های گوارش و كبد گيلان گفت: مهمترين عوامل خطر قابل پيشگيري براي بروز سرطان روده بزرگ درهر دو جنس، رژيم غذايی ناسالم به ويژه مصرف زياد گوشت قرمز و فرآوری شده، پرخوری، بي تحركی، چاقی و ديابت است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۲
 
۵ عامل خطر اصلی که سبب ابتلا به سرطان روده بزرگ می‌شود
 
رئيس مركز تحقيقات بيماری‌های گوارش و كبد گيلان گفت: مهمترين عوامل خطر قابل پيشگيري براي بروز سرطان روده بزرگ درهر دو جنس، رژيم غذايی ناسالم به ويژه مصرف زياد گوشت قرمز و فرآوری شده، پرخوری، بي تحركی، چاقی و ديابت است.

به گزارش تحریرنو ؛ دكتر فريبرز منصور قناعي، استاد گروه گوارش و رئيس مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد گيلان در ارتباط با بار بيماري‌هاي گوارش و كبد در جهان و ايران ظهارداشت: سلامت جامعه پيوسته درحال گذار وتغيير بوده و به عنوان محور توسعه اجتماعي و اقتصادي جامعه در نظر گرفته مي شود. براي در دست داشتن مناسب ترين شاخص هاي ارزشيابي سطح سلامت جامعه نياز به شاخص هايي است كه زيان هاي ناشي از مرگ هاي نابهنگام و ناتوانايي هايي كه به دنبال بيماريهاي مختلف پديد مي آيند را در كنار هم قرار داد ه و آنها را درقالب يك واحد مشترك بيان کند، به نحوي كه بتوان هم سطح سلامت و هم توزيع آن را در جامعه به صورت كمي نشان دهد.

وی افزود: با انتخاب واحد زمان به عنوان واحد سنجش، اين امكان فراهم مي شود كه بار ناشي از پيامدهاي غير كشنده بيماري ها و آسيب ها با زمان از دست رفته در نتيجه مرگ هاي نابهنگام جمع شوند و شاخصي حاصل شود كه مجمومه ناتواني همراه با بيماري و مرگ را اندازه گيري كند، سياست گذاران و مديران جامعه جهت ارتقاي سلامت و توزيع مناسب امكانات بهداشتي در بين مردم يك منطقه نياز به شاخصي كه بار ناشي از بيماري ها وآسيب ها را در جامعه به گونه اي ملموس براي آنها بيان نمايد دارند.

رئيس مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد گيلان در مورد شاخص، سال هاي از دست رفته به علت مرگ زودرس يا ناتواني (DALYS )كه توسط سازمان بهداشت جهاني ارائه شده است، گفت: شاخص دالي اولين بار در سال ۱۹۸۸ در مطالعه بار جهاني بيماري ها و آسيب ها براي محاسبه بار بيماري ها تعريف و به كار گرفته شد در ايران نيز اين نوع مطالعات از سال ۱۳۸۲ به عنوان " برآورد بار بيماري‌ها و آسيب‌ها و عوامل خطر آنها در كشورآغاز كه نتايج آن در سال ۱۳۸۶ منتشر شد.

قناعی در مورد بار بيماري‌هاي گوارش وكبد گفت: بر اساس تازه‌ترين مطالعه جهاني بار بيماري‌ها، رشد فزاينده دو سرطان روده بزرگ و لوزالمعده و بيماري سيروز كبدي به دليل شدت گرفتن نقش مصرف الكل، سيگار، بي تحركي و چاقي نشاندهنده افزايش شمار قربانيان ناشي از اين بيماري‌هاست.

وی بیان داشت: براساس اين مطالعه موارد بروز سرطان روده بزرگ ۲۳ نفر مبتلا نسبت به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که با حدود ۱۰ درصد افزايش نسبت به ۲۷ سال پيش، ۸۹۶ هزار فقره مرگ همراه داشته است هر چند كه نرخ استاندارد سني مرگهاي ناشي از سرطان روده بزرگ، ۱۳.۵ درصد كاهش نشان مي‌دهد.

رئيس مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد گيلان عنوان کرد:براين اساس ، ۱۸ ميليون سال عمر مفيد مبتلايان سرطان روده بزرگ اثر بر ناتواني ناشي از بيماري، طي سال ۲۰۱۷ از دست رفته است.

وی در مورد كشورهاي پرخطر در سرطان روده بزرگ گفت: بر اساس مطالعات انجام شده بيشترين نرخ بروز استاندارد شده سني سرطان روده بزرگ در كل جهان در استراليا، اسلوا و كي نيوزيلند و بيشترين مرگ ‌های ناشی از آن دركشورهاي گرينلند، مجارستان و اسلواكي بوده است.
کد مطلب: 19850