فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد
بیست و چهارمین فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری با ۸ عنوان مقاله منتشر شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۶
 
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد
 
بیست و چهارمین فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری با ۸ عنوان مقاله منتشر شد.

به گزارش تحریرنو ؛ بیست و چهارمین فصلنامه اقصاد و مدیریت شهری با ۸ عنوان مقاله منتشر شد . در شماره پاییز ۱۳۹۷ این فصلنامه ۸ عنوان مقاله به شرح ذیل منتشر شده است:

۱- ارائه مدلی برای سنجش جذابیت مراکز خرید در مناطق گردشگری ( مورد مطالعه ، جزیره کیش)
۲- ارزیابی ریسک اعتباری تعاونی های شهری با استفاده از روش شبکه عصبی
۳- بررسی عوامل موثر بر تفاوت مبلغ برآورد اولیه با قیمت تمام شده پروژه های عمرانی ( مورد مطالعه: شهرداری شیراز)
۴- تاثیر قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر بازدارندگی و کاهش تصادفات و تخلفات (مورد مطالعه: شهر تهران)
۵- تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری بر در آمدهای پایدار گردشگری( مورد مطالعه: شهر مسجد سلیمان)
۶- حکمروایی خوب شهری در محله های شهری( مورد مطالعه:شهر مریوان)
۷- شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر رفتار خرید گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
۸- نقش عوامل درون سازمانی در پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی، رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(مورد مطالعه: شهرداری تهران)

گفتنی است، اشاعه و گسترش دانش اقتصادو مدیریت شهری، انتشار یافته ها و نظریات جدید در این حوزه، نشر پژوهشهای حوزه مرتبط و فراهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل وابسته به اقتصاد و مدیریت شهری از جمله مهمترین اهداف این فصلنامه علمی، پژوهشی است. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دارای درجه علمی پژوهنشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در پایگاه استنادی بین المللیISI و پایگاه های استنادی سراسری Noormags، Magiran،Ricest،SID وEnsani نمایه شده است. پایگاه تخصصی Econlit وابسته به انجمن علمی اقتصاد آمریکا نیز که یکی از معتبرترین انجمن های اقتصادی بین المللی محسوب می شود در شماره ژوئن سال ۲۰۱۵ به معرفی ۱۲ مجله معتبر دنیا پرداخت که فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری نیز در میان آنها قرار داشت.

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران( حائز رتبه انجمن علمی برتر گروه علوم انسانی کشور در چهار سال پیاپی ) به ریاست دکتر حسین محمد پور زرندی صاحب امتیاز و سید محسن طباطبایی مزدآبادی مدیر مسئول این فصلنامه علمی- پژوهشی می باشد. دکتر مهدی صادقی شاهدانی نیز سردبیری این فصلنامه را بر عهده دارد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانند به سایت های WWW.iueam.ir، WWW.iuea.ir و یا کانال تگلرامی WWW.telegram.me/iueatelgram مراجعه کنند.
کد مطلب: 17430