معاون سازمان برنامه خبر داد؛
۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شد
معاون سازمان برنامه با اشاره به برنامه تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت، می گوید از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان انجام شد و مابقی به سال بعد موکول شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۹
 
۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شد
 
معاون سازمان برنامه با اشاره به برنامه تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت، می گوید از این میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان انجام شد و مابقی به سال بعد موکول شد.

به گزارش تحریرنو ؛ حمید پورمحمدی درباره تسویه بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در رابطه با تسویه بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال ۹۷ دو مساله مورد توجه قرار گرفت.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: یکی اینکه دولت بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را تبدیل به اوراق مالی کند و بانک مرکزی نیز عملیات بازار باز را بر روی آنها انجام دهد.

وی ادامه داد: مورد دوم هم تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی بود.

پورمحمدی گفت: در این راستا طی ۱۱ ماه سال جاری کار تهاتر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انجام شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مابقی رقم تهاتر نیز به سال آینده موکول شده است.
کد مطلب: 18123