سقف وام قرض‎الحسنه بانک‌ها تغییر کرد
بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه، سقف و زمان‌های مندرج در اعطای قرض‌الحسنه و انعقاد قراردادهای مربوطه باید توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
 
سقف وام قرض‎الحسنه بانک‌ها تغییر کرد
 
بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه، سقف و زمان‌های مندرج در اعطای قرض‌الحسنه و انعقاد قراردادهای مربوطه باید توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش تحریرنو  از روابط عمومی بانک مرکزی سقف مجاز تسهیلات و حداکثر مدت مجاز برای بازپرداخت وام به بانک ها ابلاغ شد که به مهم ترین آنها به شرح زیر می‌باشد.

- حداکثر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه ۱۵ میلیون تومان و بیشترین زمان بازپرداخت ۶۰ ماه تعیین شد.

- بالاترین میزان تسهیلات بخش کشاورزی ویژه آن دسته از کشاورزانی که به دلیل سوانح طبیعی دچار ضرر و زیان شده اند ۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه مشخص شده است.

- سقف وام تعمیرات مسکن ۱۰ میلیون تومان بوده و مهلت بازپرداخت آن ۳۶ ماه تعیین شد.

- حداکثر مبلغ تسهیلات اشتغال زایی ۲۰ میلیون تومان بوده که مهلت بازپرداخت آن ۶۰ ماه خواهد بود.

- بالاترین میزان وام ویژه زندانیان معسر ۲۰۰ میلیون تومان بوده که بازپرداخت آن ۲۱۵ ماه اعلام شده است.
کد مطلب: 15991