طرح گفت و گو در شهر (کتابخانه انسانی) به ورودی غربی پایتخت رسید
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱ از اجرای طرح گفت و گو در شهر با شعار "مرداد؛ ماه گفتگو، با هم حرف بزنیم" در راستای تحقق شعار "تهران؛ شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر" با مشارکت کانون های سلامت-محور این منطقه خبر داد.
تاریخ انتشار :