بازبینی و کنترل مستمر واحدهای صنفی دارای آراء بند ۲۰ در منطقه ۱۰ تهران
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه از بازبینی و کنترل مستمر واحدهای صنفی دارای آرای بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ها در منطقه خبر داد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۹
 
بازبینی و کنترل مستمر واحدهای صنفی دارای آراء بند ۲۰ در منطقه ۱۰ تهران
 
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه از بازبینی و کنترل مستمر واحدهای صنفی دارای آرای بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری ها در منطقه خبر داد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، امیر رشیدی ضمن اعلام این خبر با اشاره به تلاش برای رفع اغتشاشات و کاهش آلودگی های زیست محیطی با اجرای مستمر طرح بازبینی و کنترل واحدهای صنفی دارای آرای بند ۲۰ گفت: از ابتدای سال جاری با نظارت بر واحدهای صنفی، ۲۵۵ فقره اخطار به واحدهای صنفی دارای مزاحمت های شغلی صادر شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با تاکید برثبت شکایات مردمی از مشاغل مزاحم از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ خاطرنشان کرد: بازبینی، کنترل و به روز رسانی بالغ بر ۹۶۰ پرونده دارای آراء بند ۲۰، صدور اخطار برای واحدهای صنفی ناامن با موضوع عدم رعایت نکات ایمنی و آتش نشانی، نظارت و کنترل بر عملکرد میادین میوه و تره بار، تعطیلی ۱۴ واحد کارگاه مزاحم، ساماندهی دستفروشان و ... از دیگر اقدامات در سال جاری می باشد.
کد مطلب: 14155