راه اندازی سایت تولید بنفشه آفریقایی در منطقه۲۱
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ از راه اندازی سایت تولید بنفشه آفریقایی در مرکز تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز مرجان واقع در بوستان شهید دستواره این منطقه خبر داد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۹
 
راه اندازی سایت تولید بنفشه آفریقایی در منطقه۲۱
 
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ از راه اندازی سایت تولید بنفشه آفریقایی در مرکز تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز مرجان واقع در بوستان شهید دستواره این منطقه خبر داد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، محمد بیدشکی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اعلام خبر فوق گفت: با عنایت به اهمیت انجام پژوهش و تحقیقات علمی گیاه شناسی در مراکز تام (تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز)؛ مرکز تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز مرجان واقع در بوستان شهید دستواره اقدام به راه اندازی سایت تولید و تکثیر گیاه بنفشه آفریقایی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که گیاه بنفشه آفریقایی از جذاب ترین گلهای جهان محسوب می شود، افزود: گیاه بنفشه آفریقایی به عروس گلهای آپارتمانی مشهور است و یک گیاه زینتی آپارتمانی با گلدهی سالیانه می باشد.

بیدشکی در خاتمه هدف اصلی از راه اندازی سایت تولید و تکثیر گیاه بنفشه آفریقایی در مرکز تحقیقات،آموزش و مشاوره فضای سبز مرجان واقع در بوستان شهید دستوارهمنطقه۲۱ رابالا بودن هزینه تامین این گیاه دانست که در همین راستا کارشناسان این مرکزبه منظور کاهش هزینه ها و اعمال صرفه ی اقتصادی در تهیه این گونه گیاهی خاص اقدام به تولید علمی آن به روش قلمه زدن در منطقه۲۱ کرده اند.
کد مطلب: 12670