وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
دژپسند: صندوق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براین‌ که در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری هستیم،گفت صندوق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹
 
دژپسند: صندوق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براین‌