موزه تئاتر راه‌اندازی می‌شود
مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به خرید مکانی در محدوده مجموعه تئاتر شهر، اظهار کرد که به زودی موزه تئاتر در این مکان راه‌اندازی می‌شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۰
 
موزه تئاتر راه‌اندازی می‌شود
 
مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به خرید مکانی در محدوده مجموعه تئاتر شهر، اظهار کرد که به زودی موزه تئاتر در این مکان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش تحریرنو، مهدی شفیعی درباره سرانجام راه‌اندازی موزه تئاتر گفت: بحث موزه تئاتر ایران به لحاظ ساختار اساسنامه، مراحل نهایی ثبت را طی می‌کند و قرار است به زودی ساختمانی هم برای فعالیت موزه تئاتر خریداری شود که بنیاد موزه در آن شکل بگیرد و فعالیت‌اش را آغاز کند.

وی درباره استفاده از ساختمان‌های قدیمی تئاتر برای راه‌اندازی موزه تئاتر ایران، یادآور شد: برای راه‌اندازی موزه تئاتر در مکان‌های قدیمی تئاتر و یا مکان‌های قدیمی در اختیار شهرداری تهران پیگیری‌هایی را انجام داده ایم. این مکان‌ها نیاز به تعمیر و بازسازی دارند و تا آن زمان ساختمانی را خریداری می‌کنیم تا موزه تئاتر در آن راه‌اندازی شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی افزود: سعی‌مان این است که ساختمانی را در همین محدوده فرهنگی پیرامون مجموعه تئاتر شهر خریداری کنیم.

شفیعی درباره نحوه مدیریت موزه تئاتر ایران، اظهار کرد: موزه همچون شاکله مؤسسات فرهنگی و هنری دارای هیأت مؤسس و هیأت امنا خواهد بود که هیأت امنا از دل خانواده تئاتر انتخاب می‌شوند.

وی درباره زمان راه‌اندازی موزه تئاتر ایران، تأکید کرد: با خرید ساختمان مورد نیاز برای موزه، به زودی موزه تئاتر ایران راه‌اندازی می‌شود.
کد مطلب: 8485