بهزاد فراهانی: خانه تئاتر با بازیگران متخلف برخورد قاطع دارد
خانه تئاتر با بازیگران متخلفی که آثار نمایشی را در حین تمرین و یا در شب‌های اجرا رها کنند با همکاری مرکز هنرهای نمایشی برخورد قاطع داشته و ادامه کار این بازیگر در تئاتر را مختل می‌کند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۴
 
بهزاد فراهانی: خانه تئاتر با بازیگران متخلف برخورد قاطع دارد
 
خانه تئاتر با بازیگران متخلفی که آثار نمایشی را در حین تمرین و یا در شب‌های اجرا رها کنند با همکاری مرکز هنرهای نمایشی برخورد قاطع داشته و ادامه کار این بازیگر در تئاتر را مختل می‌کند.

به گزارش تحریرنو ؛ بهزاد فراهانی رئیس هیئت‌مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر در ارتباط با واکنش‌های عملی این انجمن در مقابل بازیگران که در هنگام تمرین و یا در شب‌های اجرا اثری را ترک می‌کنند و حاضر به ادامه همکاری با آن نمایش نیستند، گفت: انجمن بازیگران خانه تئاتر با طرح دعوی پیش‌آمده مورد را بررسی کرده و برای اداره کل هنرهای نمایشی حکمی صادر می‌کند که این حکم لازم اجرا است. کسی که کار را ترک می‌کند طبیعتاً دستمزد گرفتنش برای کاری که نیمه رها کرده و حتی کار پس‌ازآن مختل می‌شود.

او ادامه داد: مرکز هنرهای نمایشی با خانه تئاتر همراه و همگون‌شده تاکسی که خطا می‌کند از کارگردان گرفته تا بازیگر و سالن‌دار حکمی صادر کند، آن حکم بر مبنایی خطایی که کرده لازم اجراست و خطایش باعث کم شدن دستمزدش می‌شود و اگر بیش از آن باشد ادامه کارش در هر کاری در سالن خصوصی و دولتی با اختلال روبرو خواهد شد.
کد مطلب: 17165