شناسایی ۱۴ميليون ساختمان برای اجرای يكسان سازی نشانی استاندارد
معاون برنامه ريزی و توسعه شركت پست جمهوری اسلامی پروژه يكسان سازی نشاني ملی ايرانيان را كليد ورود به دولت الكترونيك در بخش املاك دانست و از به پايان رسيدن كار شناسایی ۱۴ ميليون ساختمان تا ارديبهشت ماه امسال خبر داد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۵
 
شناسایی ۱۴ميليون ساختمان برای اجرای يكسان سازی نشانی استاندارد
 
معاون برنامه ريزی و توسعه شركت پست جمهوری اسلامی پروژه يكسان سازی نشاني ملی ايرانيان را كليد ورود به دولت الكترونيك در بخش املاك دانست و از به پايان رسيدن كار شناسایی ۱۴ ميليون ساختمان تا ارديبهشت ماه امسال خبر داد.

به گزارش تحریرنو از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سيدمجتبی نصيری افزود: ۱۴ ميليون ساختمان در نقاط شهری و ۶ ميليون در نقاط روستایی وجود دارد كه تا پايان ارديبهشت امسال كار شناسایی ۱۴ ميليون ساختمان در نقاط شهری به پايان خواهد رسيد و تلاش می شود مختصات جغرافيایی نقاط روستایی نيز در نيمه دوم سال ۹۵ شناسایی و تعيين شود.

وی گفت: حدود ۴۶ ميليون ركورد اطلاعات مربوط به مكان‌های كشور تا به امروز در پرونده نشانی شركت پست موجود است.

نصيری پروژه يكسان سازی نشاني كد پستی ايرانيان( GNAF ) را سامانه نشانی دهی براساس اطلاعات جغرافيایی دانست و يادآورشد: سال ۱۳۷۶ قانون الزام اختصاص كد پستی تصويب و براساس آن شركت پست مكلف شد به همه مكان‌های كشور اعم از شهری و روستایی كد شناسایی يكتا بدهد كه با آن، مكان‌ها مشخص می شد و اين كد با كد ملی نيز همراه بود.

معاون برنامه ريزي و توسعه شركت پست به ماده ۲۷ قانون‌ ضوابط فني و توسعه دولت الكترونيك اشاره كرد كه پست را ملزم به تحقق يكسان سازي نشاني (جي نف )كرده است و افزود:‌ تيرماه ۹۴ آيين نامه اجرايي طرح نشاني استاندارد مكاني ملي كه توسط رياست جمهور مصوب شده بود، ابلاغ شد كه در آن روش اجرايي كار و تكاليف دستگاه ها مشخص شده است.

وی ادامه داد: شركت پست در بررسي هاي طولانی و با توجه به گستردگي كار همه مكان‌هاي كشور را شناسايي كرده و به آنها، در نقاط شهري و روستايي، كدپستي ده‌ رقمي اختصاص داده است.

نصيري پروژه نشاني استاندارد ملي مكاني را كاري فرابخشي دانست كه تنها شركت پست مجري آن است و افزود: وقتي فايل نشاني مبتني برGNAF حذف شود نشاني‌ها مبتني بر نقشه مي‌شود(تا قبل از اين نشاني‌ها متن بود) كه با انجام اين طرح هر نشاني با شماره كدپستي را مي‌توان روي نقشه نشان داد.

وي با بيان اينكه دستگاه هايي كه با مكان سر و كار دارند، مي‌توانند از اين سيستم محل مورد نظر را بر اساس كدپستي، تعيين كنند خاطرنشان كرد، اگر دستگاه هاي امدادي و انتظامي از اين سامانه استفاده كنند، خواهند توانست از محل تلفن ، مكان را تشخيص دهند.

معاون برنامه ريزي و توسعه شركت پست به آماده شدن سامانه از ارديبهشت سال ۹۴ اشاره كرد و گفت: در استان هاي كرمان، قم، خوزستان، كار تعيين مختصات جغرافيايي كدهاي پستي به عنوان پايلوت آغازشد و به مناسبت ۱۷ مهر در روز جهاني پست مابقي استان‌ها هم شروع به اجراي اين پروژه كردند و در سامانه تحت وب حدود ۷۰۰ اپراتور روي اين سامانه كار مي‌كردند.

نصيري عنوان كرد: تعيين مشخصات جغرافيايي ۲۵ استان تا پايان سال ۹۴ به پايان رسيده و فقط ۶ استان باقي مانده است كه تا پايان ارديبهشت ماه امسال پايان مي يابد. به عبارت ديگر تا پايان سال گذشته ۹۰درصد پروژه به اتمام رسيده و ۱۰ درصد باقي مانده نيز تا پايان ارديبهشت ماه امسال به پايان مي رسد.

وي يادآورشد، تاكنون براي اين پروژه و بهنگام سازي آن ۲۰۰ ميليارد ريال (۲۰ ميليارد تومان) هزينه شده است.

معاون برنامه ريزي شركت پست يكي از نيازهاي اجراي پروژه را تامين نقشه هاي مورد نياز دانست و گفت: چون GNAF بر اساس نقشه كار مي كند لازم است نقشه هاي مورد نياز براي اين سامانه تامين شود.

وي با بيان اينكه بر اساس آيين نامه، سازمان نقشه برداري بايد نقشه هاي مورد نياز را تامين كند افزود: استانداري ها نيزمكلف شده اند از طريق شهرداري ها و بنياد مسكن، اين نقشه ها را در اختيار اين سامانه قرار دهند و اين موضع نيازمند تعامل بين دستگاهي براي دستيابي به نقشه‌هاي موجود است.

نصيري يكي از چالش هاي اجراي پروژه را وجود‌ معابر بدون نام يا معابر با نام‌هاي مشابه و ساختمان‌هاي فاقد پلاك شهرداري در كشور دانست چرا كه اجزاي اصلي نشاني نام معبر و پلاك شهرداري است كه بايدنشاني ‌ها كامل شوند.

وظيفه كميته مديريت نشاني آن است كه با همكاري شوراهاي شهر و با استانداري‌ها ، معابر بدون نام را نامگذاري و تعيين تكليف كنند و ساختمان‌هاي بدون پلاك را نيز شهرداري ها تعيين پلاك كنند.

معاون برنامه ريزي شركت پست بيان كرد: وظيفه كميته نقشه نيز جمع آوري نقشه‌هاي كشور است كه در نهايت در اختيار اين سامانه قرار گيرد.

وي با بيان اينكه تعيين مختصات جغرافيايي در تهران تكميل شده است، افزود: امسال با همكاري سازمان فناوري اطلاعات اين سرويس آماده و در واحدهاي شهري، در اختيار دستگاه هاي متقاضي قرار مي گيرد.

نصيری با بيان اينكه اين سرويس در حال آماده سازي و تكميل است، ادامه داد: تاكنون ۳ جلسه كارگروه راهبري تشكيل شده و مسئول كارگروه، شركت پست است و اعضاي آن سازمان فناوري ، سازمان ثبت اسناد ، سازمان نقشه‌برداري، سازمان همياري شهرداري ها و دهياري‌هاي كشور ، مركز آمار و .. هستند.

پيش از اين حسين مهری مديرعامل شركت پست از تكميل روند بهنگام سازی اطلاعات همه مكان های شهری و روستایی كشور در ۶ ماه ابتدای امسال را يكی از مهمترين برنامه های اين شركت برای سال ۱۳۹۵ عنوان كرده بود.
کد مطلب: 5037