انتخاب بازرسان جدید شورای عالی خانه‌ی هنرمندان
با برگزاری مجمع عمومی عادی خانه‌ی هنرمندان ایران در روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه بازرسان جدید شورای عالی خانه‌ی هنرمندان ایران انتخاب شدند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۲
 
انتخاب بازرسان جدید شورای عالی خانه‌ی هنرمندان
 
با برگزاری مجمع عمومی عادی خانه‌ی هنرمندان ایران در روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه بازرسان جدید شورای عالی خانه‌ی هنرمندان ایران انتخاب شدند.

تحریرنو: مجمع عمومی عادی خانه‌ی هنرمندان ایران سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه با حضور اعضای ۱۲ انجمن هنری عضو خانه‌ی هنرمندان ایران با ریاست محمد سریر در تالار استاد شهناز خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شد.

پس از طرح دستور جلسه، گزارش عمل‌کرد یک‌ساله‌ی خانه‌ی هنرمندان ایران توسط مجید سرسنگی مدیرعامل خانه‌ی هنرمندان ایران برای حاضران قرائت شد و سپس عمل‌کرد مالی سال ۹۲ توسط مدیرعامل این خانه مطرح و پس از قرائت گزارش بازرسان قانونی در مورد عمل‌کرد مذکور، صورت‌نامه‌ی مالی دوره‌‌ی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ مورد تائید قرار گرفت.

در ادامه‌ی این جلسه موضوع انتخاب ۲ بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل مطرح و پس از رای‌گیری، محمدرضا فیروزه‌ای و حمیدرضا نوربخش به‌عنوان بازرسان اصلی و محمد بهرامی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک‌سال انتخاب شدند.

در انتهای جلسه نیز سایر موارد دستور جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
کد مطلب: 1734