رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی در سال جاری
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار دارد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۶
 
تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی در سال جاری
 
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار دارد.

به گزارش تحریرنو ؛ سازمان امور مالیاتی کشور، امیدعلی پارسا بر ضرورت توسعه کشور از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: در کشور