از سوی اداره كل ارزيابی عملكرد و بهبود مديريت شهرداری تهران صورت گرفت؛
تقدیر از عملکرد معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه ۲۲
بر اساس ارزيابی عملكرد سال ۹۵ اداره کل ارزيابی عملكرد و بهبود مديريت شهرداری تهران از تلاش های ادواری و سالیانه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه ۲۲ در حوزه ارزيابی عملكرد و كنترل پروژه تشکر و قدردانی شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۴
 
تقدیر از عملکرد معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه ۲۲
 
بر اساس ارزيابی عملكرد سال ۹۵ اداره کل ارزيابی عملكرد و بهبود مديريت شهرداری تهران از تلاش های ادواری و سالیانه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری منطقه ۲۲ در حوزه ارزيابی عملكرد و كنترل پروژه تشکر و قدردانی شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، وثوقی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۲۲ ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و واحد کنترل پروژه منطقه در این خصوص گفت: طبق ارزیابی عملکرد ادواري و ساليانه شهرداري تهران، واحد کنترل پروژه منطقه ۲۲ با انجام وظایف و ماموریتهای محوله در راستای استفاده بهينه از سامانه كنترل پروژه تلاش بسیار داشته و موفق به رشد چشمگیری در رتبه معاونت شده است و این موفقیت در سایه تلاش همکاران در واحد کنترل پروژه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و مسئول کنترل پروژه منطقه بدست آمده و امروز شاهد ارتقاء چشمگیر این واحد در ارزیابی سالانه اداره کل ارزیابی عملكرد و بهبود مديريت شهرداری تهران بودیم.

وی در ادامه با تاکید بر نقش کنترل پروژه در پیشرفت اهداف سازمانی گفت : اساسی ترین شاخص اندازه گیری موفقیت یک پروژه، رسیدن به مقاصد از پیش تعیین شده است. مقاصدی که در ابتدای طرح ریزی یک پروژه باید روی آن تمرکز و تصمیم گیری کرد. به علاوه اینکه علاوه بر زمان بندی و کنترل هزینه ها، کارایی و کیفیت هم از اهداف مطلوب در کنترل پروژه محسوب می گردد و معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري منطقه ۲۲ تلاش نموده تا در این راه با بکارگیری اصول واستانداردهای مطلوب در جهت تحقق اهداف سازمانی قدم بردارد.
کد مطلب: 12095