انتصاب مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت سیما
با حکم معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان و با هماهنگی به عمل آمده با معاون سیما؛ سید شهرام فرزین فر به عنوان مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت سیما منصوب شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰
 
انتصاب مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت سیما
 
با حکم معاون پژوهش برنامه ریزی و نظارت سازمان و با هماهنگی به عمل آمده با معاون سیما؛ سید شهرام فرزین فر به عنوان مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت سیما منصوب شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی سیما؛ با توجه به اهداف تعیین شده در سیاست های ابلاغی سازمان صدا و سیما بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله) و راهبردهای ترسیم شده از سوی ریاست سازمان ، سید شهرام فرزین فر به سمت مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت سیما رسید.

حسین رضی در حکم خود به برنامه ریزی جامع و کارآمد در زمینه فعالیت های معاونت سیما در افق بلند مدت و کوتاه مدت، تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه معاونت،اشاره کرد و خواستار نوزیع مناسب و قانون مند بودجه، توسعه و به روز رسانی سیستم های جامع اطلاعاتی در زمینه برنامه ها، فعالیت ها و عملکرد آن معاونت، شد.

همچنین نظارت مستمر و اثربخش بر فعالیت های انجام شده، نظارت بر حسن اجرای استانداردها، شاخص ها و دستورالعمل های ابلاغی، ایجاد ساز و کار همکاری و هماهنگی در بین اجزای مختلف و ستاد معاونت سیما بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست های ابلاغی، هماهنگی و همکاری با بخش های گوناگون معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت با هماهنگی کامل با معاون سیما از اهم وظایف مورد تاکید در این حکم می باشد.
کد مطلب: 12860