مدیرعامل بانک ایران زمین؛
درآمد زایی بانک باید از طریق ارائه خدمات باشد
مدل درآمدزایی در بانک باید براساس ارائه سرویس و خدمات مناسب به مشتریان باشد و براساس خدمات خود درآمدزایی داشته باشد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۵
 
درآمد زایی بانک باید از طریق ارائه خدمات باشد
 
مدل درآمدزایی در بانک باید براساس ارائه سرویس و خدمات مناسب به مشتریان باشد و براساس خدمات خود درآمدزایی داشته باشد.

به گزارش تحریرنو ؛ عبدالمجید پور سعید، مدیر عامل بانک ایران زمین گفت: مدل درآمدزایی در بانک باید براساس ارائه سرویس و خدمات مناسب به مشتریان باشد و براساس خدمات خود درآمدزایی داشته باشد. سود بانکی در حال حاضر اولویت اصلی نیست.

مدیر عامل بانک ایران زمین ،ضمن مخالفت ضمنی با افزایش سود سپرده های بانکی در شرایط حاضر گفت: رویکرد ما در بانک ایران زمین ارائه سرویس ها و خدمات مناسب و جذاب است.
کد مطلب: 16966