رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی؛
لزوم بررسی تبادلات فضای واقعی و مجازی در شهرها
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه شهروندان در رایاشهرها، شهروندان الکترونیکی هستند که در بخش‌های مختلف قادرند همه نیازهای خود را از طریق زیرساخت‌های مدرن فناوری اطلاعات مرتفع سازند،گفت: مردم سالاری نیز از ویژگی این شهرها است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۳
 
لزوم بررسی تبادلات فضای واقعی و مجازی در شهرها
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه شهروندان در رایاشهرها، شهروندان الکترونیکی هستند که در بخش‌های مختلف قادرند همه نیازهای خود را از طریق زیرساخت‌های مدرن فناوری اطلاعات مرتفع سازند،گفت: مردم سالاری نیز از ویژگی این شهرها است.

به گزارش تحریرنو از دبیرخانه سومین کنفرانس شهر سایبری دکتر امیدمهدی عبادتی در افتتاحیه سومین کنفرانس ملی شهر سایبری اظهارداشت: در دنیای کنونی که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا به سمت شهرهای هوشمند و رایاشهرهای پیشرفته رفته‌اند، تفکر برگزاری چنین کنفرانسی در ایران اهمیت ویژه ای دارد و نیاز به پیدا کردن جایگاه ویژه آن در کشورمان در تناسب با این دنیای مدرن است.

وی افزود: رایاشهرها، شهرهای مدرنی هستند که پایه و اساس و عملکرد آنها بر اساس ارتباطات زیر ساختی قوی و نوین بوده و نیازمند بهره وری از فناوری اطلاعات است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بخش اولین این کنفرانس در خصوص سه پارامتر مهم، شهروند الکترونیک و مردم سالاری در رایاشهر، تبادلات فضای واقعی و مجازی و یکپارچگی در نظامات شهری، قوانین و مقررات و الزامات فناورانه است.

عبادتی عنوان کرد: شهروندان در رایاشهرها، شهروندان الکترونیکی هستند که در بخش‌های مختلف قادرند همه نیازهای خود را از طریق زیرساخت‌های مدرن فناوری اطلاعات مرتفع سازند. در این حوزه و با توجه به الکترونیکی شدن،همه فرایندهای موجود در آن نیز به‌صورت الکترونیکی است.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه مسئله مهمی به‌نام مردم سالاری در این شهرها به چشم می خورد که مدیریت این‌گونه شهرها را نشان می‌دهد، افزود: مدیریت‌ها باید در حین داشتن کمترین خطاها و عدم حکومت گروه خاصی، دارای آزادی بیان، اندیشه و عملکرد باشند.

دبیر بخش اول کنفرانس رایاشهر ۲۰۱۷ خاطرنشان کرد: آماده سازی این شرایط نیازمند تفکرات بزرگ برای عملکردهای مناسب است. تحول سریع در محیط، نیازمند همزمان تغییرات وسیع در موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و جامعه است و به‌همین دلیل نیازمند رویکرد نوظهور و متفاوتی در سازوکارهای مدرن است.

عبادتی گفت: بهره وری از یک زندگی مدرن با استفاده از زیرساخت‌های مدرن، نیازمند ایجاد روش‌هایی برای حفظ و به روز رسانی داده ها و بهره برداری از وب برای توزیع و ارائه گسترده، دسترسی از راه دور و محلی به داده ها، تعاملات سریع و لینک‌های الکترونیکی با دیگر سیستم‌های اطلاعات شهری و یکپارچگی منابع داده ای و پایگاه‌های داده، این را به یک مفهوم از پایگاه داده ابرمتدی تبدیل می کند که گام بعدی اجتناب ناپذیر در بهبود داده ها برای مدیریت این شهرهاست.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی یادآور شد: بر این اساس، فضای مجازی به‌عنوان محیطی برای زندگی دوم از زندگی واقعی ایزوله شده است که در عین حال کارکرد و راهبرد خود را باز کرده است. برای برقراری نظامات این شهرها، الزامات فناورانه و همانطور که گفته شد، یکپارچگی مورد نیاز است.

وی تصریح کرد:الزامات فناورانه، فناوری‌هایی مختلفی بر پایه فناوری اطلاعات هستند که از زیرساخت‌های اصلی برای کارکرد صحیح، با دقت و امن این شهرها شروع شده و در قالب اینترنت اشیاء، همه اشیاء متصل به اینترنت، اینترنت پرسرعت، آی پی های نسل ششم بهره برداری می شود.

عبادتی اضافه کرد: یکپارچگی داده ها و اطلاعات در این رایاشهرها به ساده تر شدن روابط و ساختارمند شدن آنها و کاهش افزونگی داده و استقرار داده ها در پایگاه‌های داده بزرگ و تجزیه و تحلیل آنها کمک بزرگی می‌کند و نیازمند محاسبات ابری برای سرعت بخشی به آنهاست.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: الزامات قوانین و مقررات دارای دو وجه هستند، یکی ایجاد شرایط و قوانین جهت سهولت تبادلات مجازی، راهبردی، کارکرد و الزامات مربوط به بهره وری از آنها و دیگری، ایجاد ابزار و قوانین جهت هماهنگ سازی قوانین حقیقی و حقوقی، تطبیق قوانین رویه ای و اجرای یک سیستم موثر بین المللی همکاری و تبادلات است.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در این بخش ما مقالات را با این رویکرد بررسی کرده و مقالات برتر و انتخاب شده، در قالب ارائه شفاهی، پوستر ارائه خواهند شد، افزود: با توجه به نگاه ویژه مسئولان حاضر به اهمیت رایاشهرها و با تاثیرپذیری از محتوا و عملکرد بخشهای مختلف، این کنفرانس می تواند زمینه ساز ایجاد شرایطی هموار برای بازبینی و مهیاسازی این زیرساخت‌ها در میهن عزیزمان و فراهم سازی آنها را خواهد داشت.
کد مطلب: 14329