در جلسه شورای تحول و ارتقاء سرمایه های انسانی منطقه۲۲، عنوان شد؛
سازمان را نه بر اساس ریاست بلکه بر اساس مشارکت اداره کنیم
دکتر علی نوذرپور: این جلسه به منظور پیشبرد اهداف راهبردی، تصمیم سازی و تصمیم گیری تمامی امور مربوط به مدیریت منابع انسانی ،بررسی و اجرای قوانین و آئین نامه های اجرایی مربوط به نظام پرداخت شهرداری تهران، قانون کار و تسریع و تسهیل در تحقق اهداف و استراتژی های شهرداری تهران در حوزه منابع انسانی انجام شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۲
 
سازمان را نه بر اساس ریاست بلکه بر اساس مشارکت اداره کنیم
 
دکتر علی نوذرپور: این جلسه به منظور پیشبرد اهداف راهبردی، تصمیم سازی و تصمیم گیری تمامی امور مربوط به مدیریت منابع انسانی ،بررسی و اجرای قوانین و آئین نامه های اجرایی مربوط به نظام پرداخت شهرداری تهران، قانون کار و تسریع و تسهیل در تحقق اهداف و استراتژی های شهرداری تهران در حوزه منابع انسانی انجام شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، در ابتدای این جلسه محمدی حدادان، معاون توسعه منابع انسانی منطقه ضمن بیان اهداف تشکیل جلسه خاطرنشان کرد: این جلسه با تاکید موکد شهردار منطقه در خصوص جابجایی و انتصاب صحیح کارکنان در سطوح معاونت و نواحی چهارگانه و همچنین بررسی و تصمیم گیری درخصوص چگونگی اعمال تشویق کارکنان و ... برگزار شد.

دکتر نوذرپور شهردار منطقه نیز در ادامه، با تاکید بر چینش و بکارگیری صحیح نیروهای انسانی واحدهای مختلف شهرداری، متناسب با تخصص و دانش آنها گفت: بنده باور دارم تمامی افرادی که در سازمان های مختلف بکار گرفته می شوند، حتما باید بر اساس همان تخصصی باشد که در مراکز فنی و تخصصی دیده اند؛ به طور مثال قابل قبول نیست کسی که در حوزه شهرسازی کار کرده باشد، در حوزه اجتماعی مشغول به کار شود یا بر عکس. بنده به عنوان شهردار منطقه به جد از حوزه منابع انسانی انتظار دارم که وضعیت چینش نیروهای انسانی در واحدهای مختلف اصلاح و نیروها در جایگاههای خود مستقر شوند. تعیین و چینش صحیح نیروهای انسانی در جایگاه واقعی خود، بخشی از پیشرفت را محقق و دانش و تحصیلات را معنادار می کند.

وی افزود: نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مشارکت فعال نیروهای انسانی شاغل در شهرداری است. تلاش نماییم؛ تا در یک چارچوب دقیق و نظام نامه ای منسجم، مشارکت همه جانبه همکاران را در امور شهری فراهم کنیم. سازمان را نه بر اساس ریاست بلکه بر اساس مشارکت اداره کنیم. باید افراد احساس کنند که در اداره این مجموعه نقش دارند و مدیران بالادستی آنها، نظراتشان را می شنوند و بر اساس نظرات آنها ، تغییرات را اعمال می کنند و امیدوارم که این مبحث در بدنه مجموعه شهرداری و منطقه ۲۲ بوجود آید.

نوذرپور افزود: نکته دیگر اینکه مدیران شهرداری، مدیران بروکرات نیستند که پشت میز بنشینند و از پشت میز شهر را اداره کنند. ما در شهرداری مدیران میدانی و در ارتباط با شهرهستیم که باید مستمرا با مردم در ارتباط باشیم. قاعدتا از پشت میز کارها پیش نمی رود. پشت میز بخش قابل توجهی از واقعیت ها را نمی توان دید و اصلاح کرد. نمی توان یک به یک مسائل را دید و حل کرد.بسیاری از موضوعات حمل و نقلی منطقه، شهرسازی و خدمات شهری و اجتماعی در بازدیدهای میدانی نمود پیدا می کند؛آنهم به صورت پیاده. با گشت زنی های روزانه در محلات می توان مسائل و مشکلات را احصا و برای حل آن اقدام کرد. برخی از ظرفیت های مغفول مانده و بسیاری از تخلفات و اشکالاتی که در شهر وجود دارد، در این دیدن ها مکشوف و برطرف خواهد شد.

به گفته وی، متاسفانه برخی از ظرفیت ها و منابع عمومی کشور در اختیار افرادی است که ضمن عدم رعایت و پرداخت حقوق دیگران، باعث تضییع حق آنها می شوند.

نوذرپور در پایان تاکید کرد: همه ما می دانیم که جامعه ما یک جامعه مردسالار است و در این جامعه مرد سالار، بانوان امکان پیشرفت چندانی ندارند. لذا باید این امکان و فرصت را برای بانوان این سرزمین ایجاد کنیم؛ تا با داشتن لیاقت، توانمندی و شایستگی و حتی با تبعیض مثبت این امکان را برای دخالت آنها در اداره امور جامعه را فراهم نماییم.
کد مطلب: 14248