افتتاح پروژه های مشارکتی بانک کشاورزی با حضورمعاون رئیس جمهور دراستان قم
۲۵پروژه تولیدی که با مشارکت بانک کشاورزی در استان قم اجرا شده اند، طی مراسمي با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور درامورزنان وخانواده ،زند معاون وزیر جهاد کشاورزی وساير مسئولان استانی، افتتاح شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷
 
افتتاح پروژه های مشارکتی بانک کشاورزی با حضورمعاون رئیس جمهور دراستان قم
 
۲۵پروژه تولیدی که با مشارکت بانک کشاورزی در استان قم اجرا شده اند، طی مراسمي با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور درامورزنان وخانواده ،زند معاون وزیر جهاد کشاورزی وساير مسئولان استانی، افتتاح شد.

به گزارش تحریرنو ؛ از مجموع پروژه های مذکور۱۷طرح آب وخاک ،۴طرح بهبود تولیدات دامی،۳طرح صنایع تبدیلی و یک طرح بهبود تولیدات گیاهی است که جمعا با اعتباری بالغ بر ۵۴۰میلیارد ریال واشتغالزایی بیش از ۴۸۰نفر افتتاح وبه بهره برداری رسیده است.

شایان ذکر است ۵ فقره از این طرح ها با مشارکت ۶۰ میلیاردریالی بانک کشاورزی احداث شده است.
کد مطلب: 15068