بخش نخست تصاویر پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
تصاویر نخستین روز از پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۵
 
بخش نخست تصاویر پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
 
تصاویر نخستین روز از پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.