بخش دوم تصاویر پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
تصاویر پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت روز ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۴ که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۰
 
بخش دوم تصاویر پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
 
تصاویر پنجمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت روز ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۴ که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.
 
کد مطلب: 4124