تصاویر پرفورمنس آرت "سوگ خیانت عاطفی"
هدف از اجرای پرفورمنس آرت "سوگ خیانت عاطفی" ایجاد توجه اجتماعی به عادی شدن پدیده خیانت عاطفی است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰
 
تصاویر پرفورمنس آرت "سوگ خیانت عاطفی"
 
هدف از اجرای  پرفورمنس آرت "سوگ خیانت عاطفی" ایجاد توجه اجتماعی به عادی شدن پدیده خیانت عاطفی است.
 
کد مطلب: 4913