شهردار منطقه ۲۲ عنوان کرد؛
لزوم جدی بازنگری در طرح های تفضیلی و جامع منطقه ۲۲
در نشست تخصصی بلند مرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه۲۲ که در مجموعه اجتماعی و فرهنگی امام علی (ع) برگزار شد، دکتر نوذرپور شهردار منطقه، بازنگری جدی در این طرح تفضیلی منطقه را خواستار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲
 
لزوم جدی بازنگری در طرح های تفضیلی و جامع منطقه ۲۲
 
در نشست تخصصی بلند مرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه۲۲ که در مجموعه اجتماعی و فرهنگی امام علی (ع) برگزار شد، دکتر نوذرپور شهردار منطقه، بازنگری جدی در این طرح تفضیلی منطقه را خواستار شد.

به گزارش تحریرنو ؛ دکتر نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ در نشست تخصصی بلند مرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه که در مجموعه اجتماعی و فرهنگی امام علی (ع) برگزار شد، با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در طرح تفضیلی منطقه ۲۲ در مدیریت شهری جدید، اظهار کرد: طرح جامع و تفضیلی منطقه ۲۲، نیازمند یک بازنگری اساسی است. خوشبختانه طرح جدیدی در حال است و کلیه رویکردهای رفع چالش های اساسی منطقه با نظر متخصصین امر در حال بررسی است.

وی افزود: آنچه که به عنوان دغدغه من به عنوان شهردار منطقه وجود دارد، این است که در طرح جدید، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که می‌خواهیم جمعیت پذیری در منطقه بر اساس آنچه که در طرح تفصیلی آمده، باشد یا نه و یا اینکه می‌خواهیم سیاست‌های محدود کننده تولید مسکن را در نظر بگیریم؟ باید مشخص کنیم که در برنامه های آتی چه رویکردهایی را باید مد نظر قرار دهیم.

شهردار منطقه ۲۲ در پایان اظهار کرد: قطعا در این خصوص به برگزاری یک جلسه اکتفا نخواهد شد و به منظور بهره گیری از ظرفیت های صاحب نظران و متخصصان حوزه شهرسازی جلسات بعدی نیز با همکاری و همراهی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بتوانیم مشکلات و دغدغه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم و از ظرفیت نخبگان در این حوزه بهره بگیریم.
کد مطلب: 14052