برای نخستین بار در راستای تدوین برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران صورت گرفت؛
برگزاری هم اندیشی احصاء موضوعات مشترك مناطق همجوار منطقه ۱۰
در راستای همفکری و هم اندیشی پیرامون تدوين سند برنامه پنجساله سوم شهرداري تهران، جلسه مشترک با حضور معاونين برنامه ريزي و توسعه شهري، خدمات شهري و محيط زيست، حمل و نقل و ترافيك و مشاورين منتخب تدوين برنامه پنجساله سوم مناطق ۲، ۹، ۱۱ ،۱۷و ۱۰ به میزبانی این منطقه برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۸
 
برگزاری هم اندیشی احصاء موضوعات مشترك مناطق همجوار منطقه ۱۰
 
در راستای همفکری و هم اندیشی پیرامون تدوين سند برنامه پنجساله سوم شهرداري تهران، جلسه مشترک با حضور معاونين برنامه ريزي و توسعه شهري، خدمات شهري و محيط زيست، حمل و نقل و ترافيك و مشاورين منتخب تدوين برنامه پنجساله سوم مناطق ۲، ۹، ۱۱ ،۱۷و ۱۰ به میزبانی این منطقه برگزار شد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، سیده زهره میرعابدینی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه هدف از تشکیل این جلسه را ضرورت احصاء موضوعات و موارد مرتبط و مشترك مناطق همجوار، به منظور هماهنگي بيشتر و تسريع در فرآيند تدوين و تهيه سند برنامه پنجساله سوم برشمرد و افزود: با توجه به تدوين سند مذکور در برش مناطق، احصا مشکلات و ظرفیت ها خصوصا در محدوده های مرزی مناطق و به صورت پهنه ای از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی افزود: عدم یکپارچگی و تفرق جغرافیایی سبب ایجاد برخی ناهماهنگی های عملکردی شده است. به نحوی که هر منطقه کاملاً از عملکرد مناطق همجوار خود متاثر بوده که در احصاء مسائل و تدبیر راه حل ها در نظر گرفتن این تعاملات حائز اهمیت است.

گفتنی است در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر، مصادیق و نمونه هایی از مسائل و عوامل مناطق همجوار در قالب "تاثیر کاربری های با مقیاس فرا محلی در مناطق و توسعه و عدم توسعه ناشی از آن ها، تاثیر خیابان های جداکننده و محدوده های جغرافیایی مرزی مناطق بر گسستگی فضایی و عملکردی، زیرساخت های حمل و نقل عمومی مشترک بین مناطق همجوار، پیامدهای ناهنجاری های اجتماعی واقع در یک منطقه برای سایر مناطق" مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
کد مطلب: 16285