دوچرخه سواری شهردار منطقه ۱۰ در مسیر بازدید از پروژه ها
حسین بحیرائی به منظور بازدید از پروژه های در حال احداث از ساختمان ستادی تا بوستان های شهید عرب، رضوان و باغ حکیم و درمانگاه منطقه را رکاب زد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۴
 
دوچرخه سواری شهردار منطقه ۱۰ در مسیر بازدید از پروژه ها
 
حسین بحیرائی به منظور بازدید از پروژه های در حال احداث از ساختمان ستادی تا بوستان های شهید عرب، رضوان و باغ حکیم و درمانگاه منطقه را رکاب زد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، حسین بحیرائی شهردار منطقه ۱۰ در یک اقدام نمادین به منظور کاهش حجم ترافیک، کاهش آلایندگی ه