در اولین روز بازگشایی نمادها صورت گرفت؛
ریزش ۲۰۰۰ واحدی شاخص بورس
معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۲۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۲۲۲ هزار و ۳۸۷ واحد به پایان رسید.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۹
 
ریزش ۲۰۰۰ واحدی شاخص بورس
 
معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۲۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۲۲۲ هزار و ۳۸۷ واحد به پایان رسید.

به گزارش تحریرنو ؛ جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

افت شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۲۰۸۹) واحد ریزش معادل (۰.۹۳) درصد به ۲۲۲ هزار ۳۸۷ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۵۹۶) واحد افت معادل (۰.۹۳) درصد به ۶۳ هزار ۴۵۴ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۳۲) واحد کاهش معادل (۰.۲۶) درصد به ۳۵ هزار و ۳۰۲ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۹۱) واحد افت، معادل (۰.۲۶) درصد به ۳۵ هزار و ۳۰۲ واحد، شاخص آزاد شناور با (۲۸۲۱) واحد کاهش، معادل (۱.۱۱) درصد به ۲۵۱ هزار و ۳۶۱ واحد، شاخص بازار اول با (۱۹۴۷) واحد افت معادل (۱.۱۶) درصد به ۱۶۵ هزار ۷۳۸ واحد و شاخص بازار دوم با (۲۲۶۴) واحد ریزش معادل (۰.۵۲) درصد به ۴۳۳ هزار و ۷۹۹ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷ نماد « فولاد با (۳۷۵) واحد، فملی با (۳۵۴)، کگل با (۱۵۹)، تاپیکو با (۱۵۱)، رمپنا با (۱۲۲)، شبریز با (۱۰۵) و پارسان با (۹۶)» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «زراعت با ۱۱۸۵ واحد رشد معادل ۴.۳۹ درصد به ۲۸ هزار و ۲۲۲ واحد، محصولات چوبی با ۹۲۲۱ واحد رشد معادل ۴.۲۶ درصد به ۲۲۵ و ۷۶۳ واحد، محصولات کاغذ با (۱۰۷۷) واحد ریزش معادل (۲.۶۴) درصد به ۳۹ هزار و ۶۸۹ واحد، فنی مهندسی با (۴۶) واحد کاهش معادل (۲.۷۹) درصد به یک هزار و ۶۱۰ واحد، حمل و نقل با (۱۶۶) واحد افت، معادل (۲.۹۴) درصد به ۵ هزار و ۴۸۸ واحد، انتشار و چاپ با (۲۵۷۱) واحد کاهش معادل (۴.۳۱) درصد به ۵۷۱ هزار و ۶۲۲ واحد، ذغالسنگ با (۳۴۴) واحد کاهش معادل (۴.۹۳) درصد به ۶ هزار ۶۳۸ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «قشکر، سبهان، خمحور، فمراد، دلقما، زپارس و کمنگنز» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «قنیشا، لابسا، جنفت، شدوص، تکالا، کبافق و کطبس» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان اولین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۳۳۱ هزار و ۳۰۶ نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۳۲۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۳ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۴۷ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان رسید.
کد مطلب: 18591