با رشدی ۴۵۲۸ واحدی؛
شاخص بورس در فراز کانال ۳۰۰ هزار واحد ماند
شاخص بورس روز جاری با رشد ۴۵۲۸ واحدی در پایان معاملات به ۳۰۴ هزار و ۴۵۹ واحد رسید.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۹
 
شاخص بورس در فراز کانال ۳۰۰ هزار واحد ماند
 
شاخص بورس روز جاری با رشد ۴۵۲۸ واحدی در پایان معاملات به ۳۰۴ هزار و ۴۵۹ واحد رسید.

به گزارش تحریرنو ؛ آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد مواجه شدند.

افزایش شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۵۲۸ واحد رشد معادل ۱.۵۱ درصد به ۳۰۴ هزار و ۴۵۹ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۲۱۷ واحد افزایش معادل ۱.۵۱ درصد به ۸۱ هزار و ۸۳۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۷۰۴ واحد رشد معادل ۲.۰۴ درصد به ۸۵ هزار و ۲۰۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۱۴۱ واحد افزایش، معادل ۲.۰۴ درصد به ۵۷ هزار و ۳۶ واحد، شاخص آزاد شناور با ۵۹۸۰ واحد رشد، معادل ۱.۷۵ درصد به ۳۴۸ هزار و ۱۹۱ واحد، شاخص بازار اول با ۳۹۴۰ واحد افزایش معادل ۱.۸۰ درصد به ۲۲۲ هزار ۲۹۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۲۹۷ واحد رشد معادل ۱.۰۴ درصد، به ۶۱۴ هزار و ۵۷۹ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگر امروز ۶ نماد « شخارک با ۷۶۴ واحد، فملی با ۳۱۸ واحد، فولاد با ۲۹۱ واحد، وغدیر با ۱۹۳ واحد، مبین با ۱۸۶ واحد، و اخابر با ۱۷۰ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «خودرو با ۲۰۰۹ واحد صعود معادل ۵.۰۶ درصد به ۴۱ هزار و ۶۹۹ واحد، انتشار و چاپ با ۵۵۳۲۵ واحد افزایش معادل ۵ درصد به یک هزار و ۱۶۲ واحد، سایر معادن با ۳۱۴۶ واحد رشد معادل ۴.۷۶ درصد به ۶۹ هزار و ۲۵۲ واحد، زراعت ۲۰۹ واحد افزایش معادل ۴.۶۴ درصد به ۴ هزار و ۷۲۲ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۹۸۸ واحد رشد، معادل ۴.۰۸ درصد به ۷۶ هزار و ۲۱۲ واحد، سایر مالی با ۲۷۸ واحد افزایش معادل ۳.۹۶ درصد به ۷ هزار و ۳۱۸ واحد، ذغالسنگ با ۳۴۲ واحد رشد معادل ۳.۷۴ درصد به ۹ هزار و ۵۰۲ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خموتور، شخارک، غشاذر، دالبر، خاذین، دارو و دروز» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فمراد، سصفها، کسرام، غدام، غچین، فسرب و شاملا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۶۸۶ هزار نوبت معاملاتی، ۷ میلیارد و ۵۲۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد.
کد مطلب: 19565